Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Príhovor predsedu správnej rady DTI

 • Vážená akademická obec a priaznivci Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom,

  za 10 rokov svojej existencie sa naša vysoká škola stala významnou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku. Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych a magisterských študijných programoch a vyvíja aktivity aj v oblasti ďalšieho vzdelávania. Za toto relatívne krátke obdobie naša vysoká škola pripravila pre prax tisícky vzdelaných kvalifikovaných odborníkov, pričom viacerí z nich zastávajú na svojich pracoviskách významné postavenie.

  Pri príležitosti ukončenia prvej dekády života našej školy prajem celej akademickej obci veľa úspechov nie len v tomto, ale aj v nasledujúcich akademických rokoch.

  Mojou víziou do ďalších rokov je pozdvihnúť našu vysokú školu na úroveň kvalitnej európskej vysokej školy, ktorej absolventi budú pripravení aktívne sa zúčastňovať európskej deľby práce. Táto vízia predpokladá z našej strany vyššiu otvorenosť a flexibilitu, čo v súčasnej informačnej dobe nie je možné bez kvalitného komunikačného nástroja.

  Hlavným komunikačným nástrojom každej inštitúcie v dobe rýchlych a dostupných informácií je jej web stránka, preto vás vítam na našej novej stránke. Chceme takouto formou vytvoriť priestor na kvalitnejšiu komunikáciu a zároveň prispieť k lepšej orientácii verejnosti o možnostiach štúdia a aktivitách, ktoré naša vysoká škola poskytuje. Verím, že na nej nájdete všetky potrebné informácie a stanete sa jej pravidelnými návštevníkmi.

   

  Doc. Ing. Daniel Lajčin, PhD., MBA

  predseda správnej rady DTI a generálny riaditeľ spoločnosti Dupres