Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Systém duálneho vzdelávania, vízia a realita

 • Dubnický technologický inštitút v Dubici nad Váhom v spolupráci so Spojenou školou Sečovce organizujú vedecko-odbornú konferenciu, ktorá bude venovaná systému duálneho vzdelávania.  Cieľom konferencie je vyvolať odbornú diskusiu na tému aplikácie systému duálneho vzdelávania v regióne a prezentovať názory a skúsenosti škôl, podnikateľov a odborníkov na danú problematiku.

 •  

  Organizátor:

  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

  Spojená škola Sečovce

  KOLOR s.r.o., Sečovce        

  Odborní garanti:

  prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

  doc. Mgr. Gabriela Gabrhelová, PhD., MBA

  doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.

  doc. Ing. Daniel Lajčin, PhD., MBA

  doc. PaedDr.  Tomáš Lengyelfalusy, PhD.

  Ing. Peter Sklenčár, PhD.

  Organizačný výbor:

  Ing. Peter Skenčár, PhD.

  Ing. Milan Leškanič

  Obsahové zameranie konferencie:

  Systém duálneho vzdelávania – súčasný trend v profesijnom vzdelávaní(vízie, legislatíva, príprava)

  Pohľad na duálne vzdelávanie zo strany podnikov

  Pripravenosť stredných odborných škôl na duálne vzdelávanie

  Komunikácia pre rodičov základných škôl...

   

  Termín konferencie : streda 11. máj 2016

  Program:

  8:00 - 9:00 Registrácia účastníkov
  9:00 – 9:30 Otvorenie, príhovor organizátorov a hostí

  9:30 - 12:00 Plenárne prednášky
  12:00 - 13:00 Prestávka na obed
  13:00 - 15:00 Diskusia
  15:00 Záver konferencie

  Pozvaní hostia:

  • Riaditelia a učitelia stredných škôl
  • Zástupca odboru školstva KSK, MPC
  • Riaditelia základných škôl z regiónu
  • Riaditelia stredných škôl z regiónu
  • Zástupcovia podnikov z regiónu
  • Zástupcovia DTI,

   

  Informácie, prihlášky a príspevky:

  Ing. Peter Sklenčár, phD., tel. 0905 250 818, e-mail: sklencar@pastel.ks