Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

12. didaktická konferencia

 •  

  Vysoká škola DTI a  Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne a

   Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie člen ZSVTS

                            Vás pozývajú na 12. didaktickú konferenciu

                                  s medzinárodnou účasťou zameranú na

  nové trendy vo vyučovaní matematiky na základných, stredných a vysokých školách

                    a na skvalitňovanie vyučovania odborných predmetov.

   

  Termín konferencie:              12. apríl 2018 (štvrtok)

  Miesto konania konferencie: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom

  Cieľ

  Didaktická konferencia je pokračovaním série úspešných Žilinských didaktických konferencií s medzinárodnou účasťou z rokov 2004 - 2011 a nadväzuje na ich tradíciu. Už po piaty krát je organizovaná v spolupráci Vysokej školy DTI (predtým Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom) s Pedagogickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne. Konferencia si kladie za cieľ vytvoriť vhodné podmienky na výmenu informácií a skúseností z oblasti najnovších trendov vyučovania matematiky, prírodných, technických a odborných predmetov na základných, stredných a vysokých školách a spojením úsilia tvorivých pedagógov, vedeckých pracovníkov a doktorandov dosiahnuť vyššiu úroveň vzdelávania v spomínaných oblastiach.

  Zborník

  Z prijatých príspevkov bude vydaný recenzovaný zborník, ktorý účastníci dostanú poštou     do dvoch mesiacov po skončení konferencie.

  Štruktúra abstraktu a príspevku je striktne daná prepisovateľnými šablónami, ktoré si záujemcovia môžu stiahnuť na webovej stránke konferencie www.dti.sk (ktorá bude funkčná od 27. 2. 2018) v časti „pre verejnosť – veda a výskum –vedecké podujatia – 12. didaktická konferencia – dokumenty na stiahnutie“. Do zborníka budú zaradené len takto upravené príspevky. Na tejto stránke, ktorá bude postupne aktualizovaná, nájdete aj všetky potrebné informácie o konferencii.  Príspevok ako prílohu označte Vaším priezviskom a zasielajte mailom na adresu lengyelfalusy@dti.sk

  Sekcie

  1. Aktuálne otázky didaktiky matematiky a histórie matematiky
  2. Aktuálne otázky didaktiky odborných predmetov a dejín techniky

   

  Vedecký výbor

  • doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc.
  • doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
  • prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc.
  • doc. Mgr. Gabriela Gabrhelová, PhD. MBA, LL.M.
  • doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA
  • prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.
  • doc. Ing. Daniel Lajčin, PhD. DBA, LL.M.
  • doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., MBA.
  • prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.
  • doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
  • prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc.

   

  Organizačný výbor

  • PaedDr. Lývia Hasajová, PhD.
  • Ing. Peter Jakúbek, PhD., MBA., LL.M.
  • Ing. Lucia Krištofiaková, PhD.
  • RNDr. Karel Lepka, Ph.D.
  • Ing. Peter Marinič, Ph.D.
  • Mgr. Tomáš Miléř, PhD.
  • Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • PaedDr. Marcela Pjatková
  • PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.
  • JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • PhDr. Jan Válek, Ph.D.
  • Mgr. Andrej Vanko

   

  Účastnícky poplatok

  Vložné na konferenciu je 35 € , pre interných doktorandov 25 €. Z vložného sa budú hradiť výdavky spojené s prípravou konferencie, s prípravou a vydaním zborníka, konferenčných materiálov a na občerstvenie účastníkov. Cena obeda nie je zahrnutá do účastníckeho poplatku.

   

  Platobné inštrukcie

  Po obdŕžaní Vašej záväznej prihlášky (formulár je tiež na stránke konferencie) Vám pošleme preddavkovú faktúru, ktorú následne uhradíte a riadnu faktúru Vám odovzdáme pri prezentácii (prípadne zašleme poštou). K vystaveniu preddavkovej faktúry budeme potrebovať všetky údaje vzťahujúce sa na fakturáciu v prihláške na konferenciu. Preto Vás prosíme, aby ste venovali tejto otázke dostatočnú pozornosť. 

  Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Nová Dubnica (Ul. P. O. Hviezdoslava 780, 018 51 Nová Dubnica)

  Majiteľ účtu: Vysoká škola DTI s.r.o., Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom

  Variabilný symbol: číslo preddavkovej faktúry (preddavková faktúra Vám príde e-mailom po zaslaní prihlášky)

  IBAN: SK 83 0900 0000 0003 6269 0627

  SWIFT: GIBASKBX

  Dôležité upozornenie: Každá platba musí obsahovať variabilný symbol a meno osoby, za ktorú je poplatok uhrádzaný, inak nebude možné platbu identifikovať. Účastnícky poplatok je nevratný. Vystavená faktúra na uvedenú sumu bude účastníkom odovzdaná osobne pri prezentácii na konferencii alebo v prípade neúčasti prihláseného poslaná poštou.

  Miesto konania

  Konferencia sa uskutoční v budove Vysokej školy DTI v Dubnici nad Váhom, Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom. Mapa aj GPS súradnice sú k dispozícii na stránke školy www.dti.sk v sekcii kontakty.

  Zo železničnej stanice v Dubnici nad Váhom je k budove školy cca 7 minút, z autobusovej zastávky SPŠ v Dubnici nad Váhom cca 10 minút.

  Autom používajte výjazd z diaľnice D1 pri Nemšovej (smer Dubnica nad Váhom), v kruhovom objazde pri benzínovej pumpe Shell 3. výjazd, na začiatku Dubnice nad Váhom  po prvej svetelnej križovatke rovno a cca po 150 m odbočka vľavo, ešte cca 400 m. Parkovanie možné pri budove VŠDTI.

  Stravovanie

  Obed pre účastníkov bude zabezpečený podľa požiadaviek uvedených v prihláške v Reštaurácii Academus priamo v budove školy. Cena objednaného obedu (cca. 4 €) nie je zahrnutá do konferenčného poplatku a bude sa platiť pri prezentácii.

  Ubytovanie

  Ubytovanie pre účastníkov nezabezpečujeme, ale v prípade potreby nás kontaktujte a poradíme Vám  pri výbere vhodného a cenovo prístupného ubytovania v okolí.

   

  Dôležité termíny

  Zaslanie záväznej prihlášky                do 19. 3. 2018

  Zaplatenie účastníckeho poplatku       do 5 .4. 2018

  Zaslanie príspevku                              do 12.4. 2018

   

  Predbežný program konferencie

  8:00-9:00        registrácia účastníkov

  9:00-9:15        Otvorenie konferencie

  9:15-12:00      Plenárne prednášky

  12:00-13:00    Obed

  13:00-16:30    Prednášky v sekciách

  16:30             Ukončenie konferencie a spoločné posedenie účastníkov   

  Poznámka 1.: Presný program konferencie bude zverejnený na www stránke konferencie a mailom zaslaný všetkým prihláseným účastníkom konferencie.

  Poznámka 2.: V rámci konferencie bude venovaný priestor aj na prezentáciu knižnej novinky: Ján Čižmár: Dejiny matematiky od najstarších čias po súčasnosť, ktorú si budú môcť záujemcovia aj kúpiť a dať podpísať prítomnému autorovi. 

   

  Kontaktná adresa

  Pre prípadné otázky, organizačné záležitosti a zaslanie prihlášky a príspevku:

  Doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., MBA

  Vysoká škola DTI

  Sládkovičova 533/20

  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: lengyelfalusy@dti.sk

  tel.: +421 905 264 068

 • Na stiahnutie