Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Organizačná štruktúra Vysokej školy DTI

 •  

  Správna rada Vysokej školy DTI 

  doc. PaedDr. Ing. Daniel Lajčin, PhD.,DBA, LL.M, predseda správnej rady

  doc. PhDr. PaedDr. Gabriela Gabrhelová, PhD., DBA, LL.M, riaditeľka VŠ DTI a členka správnej rady

  doc. PaedDr. Ing. Peter Jakúbek, PhD., DBA, LL.M, kvestor, člen správnej rady

  Ing. Ján Gramata, člen správnej rady 

  Ing. Karol Hübsch, člen správnej rady 

   

  Riaditeľka Vysokej školy DTI 

  doc. PhDr. PaedDr. Gabriela Gabrhelová, PhD., DBA, LL.M

   

  Akademickí funkcionári Vysokej školy DTI

  prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., rektor

  RNDr. Karol Korintuš, PhD., prorektor pre vzdelávanie, prvý prorektor

  prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, prorektor pre kvalitu a rozvoj

  doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD., prorektor pre zahraničné vzťahy a akreditáciu

  doc. PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD., prorektorka pre vedu a výskum

  doc. PaedDr. Ing. Peter Jakúbek, PhD., DBA, LL.M, kvestor

   

  Vedecká rada

  Interní členovia

  prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., predseda VR

  prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, podpredseda VR

  doc. PaedDr. Silvia Barnová, PhD., MBA 

  doc. PhDr. PaedDr. Gabriela Gabrhelová, PhD., DBA, LL.M

  doc. PaedDr. Ing. Peter Jakúbek, PhD., DBA, LL.M

  RNDr. Karol Korintuš, PhD.

  doc. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD., Ph.D. 

  doc. PaedDr. Ing. Daniel Lajčin, PhD., DBA, LL.M

  prof. PhDr. Jaroslav Oberuč, CSc., MBA, LL.M

  doc. PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.

  doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.

  doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc.

  doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc.

  Dr.h.c. prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

  Externí členovia

  prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., Karlova univerzita v Prahe (CZ)

  doc. Ing. JiříDušek, Ph.D., rektor Vysoké školy evrpských e regionálníchstudií,  České Budějovice (CZ)

  prof. PaedDr. Alena Hašková, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

  prof. Dr. Stanislav Juszczyk, PhD., University of Silesia in Katowice (PL)

  prof. Ing. Peter Plavčan, PhD., rektor Vysokej školy Danubius, Sládkovičovo

  doc. Ing. David Vaněček, Ph.D., České vysoké učení technické v Prahe (CZ)

   

  PaedDr. Mária Doričková, tajomníčka VR, dorickova@dti.sk, tel.: +421 918 897 953

   

  Akademický senát

  Zamestnanecká časť AS

  prof. PhDr. Jaroslav Oberuč, CSc., MBA, LL.M, predseda akademického senátu    

  doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc.,  podpredseda akademického senátu                                                                                     

  doc. Ing. Lucia Krištofiaková, PhD.

  PaedDr. Michala Rigová

  PaedDr. Marcela Kopincová                                                                                   

  doc. PhDr. Slávka Čepelová, PhD.

  Ing. Lucia Michalková, PhD.

  Mgr. Monika Dohnanská, PhD.

  PaedDr. Mária Doričková

  Mgr. Katarína Pagáčová, MBA

  Študentská časť AS

  Bc. Katarína Vašíčková

  Bc. Laura Pleváková

  Bc. Daniel Palkech

  Daniel Václav

  Bc. Nikoletta Svordová

   

  Vedenie katedier

  doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc., vedúci katedry školskej didaktiky

  doc. PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD., zástupkyňa vedúceho katedry školskej didaktiky

  doc. PaedDr. Zuzana Geršicová, PhD., vedúca katedry školskej pedagogiky a psychológie

  Mgr. Igor Marks, PhD., zástupca vedúcej katedry školskej pedagogiky a psychológie

  prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, vedúci katedry didaktiky odborných predmetov

  doc. Ing. Lucia Krištofiaková, PhD., zástupkyňa vedúceho katedry didaktiky odborných predmetov

  doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD., vedúci katedry manažmentu a ekonómie

  PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA,  zástupkyňa vedúceho katedry manažmentu a ekonómie

   

  Disciplinárna komisia

  RNDr. Karol Korintuš, PhD. - predseda

  Ing. Lucia Michalková, PhD.

  Bc. Katarína Vašíčková

  Bc. Laura Pleváková

   

  Rada vysokých škôl Slovenskej republiky

  RNDr. Karol Korintuš, PhD. - člen Predsedníctva Rady vysokých škôl SR