Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Organizačná štruktúra Vysokej školy DTI

 •  

  doc. Mgr. Ing. Daniel Lajčin, PhD.,DBA, LL.M, predseda správnej rady

  doc. Mgr. Gabriela Gabrhelová, PhD., DBA, LL.M, riaditeľka VŠ DTI a členka správnej rady

  doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., rektor

  RNDr. Karol Korintuš, PhD. prorektor pre vzdelávanie

  doc. Mgr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, prorektor pre kvalitu a rozvoj, vedúci katedry didaktiky odborných predmetov

  doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD., prorektor pre zahraničné vzťahy a akreditáciu, vedúci katedry manažmentu a ekonómie

  Ing. Ján Gramata, člen správnej rady 

  Ing. Karol Hübsch, člen správnej rady 

  Mgr. Ing. Peter Jakúbek, PhD., DBA, LL.M, kvestor, člen správnej rady

  Ing. Lucia Krištofiaková, PhD., zástupkyňa vedúceho katedry didaktiky odborných predmetov

  Mgr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA,  zástupkyňa vedúceho katedry manažmentu a ekonómie

  PaedDr. Zuzana Geršicová, PhD., vedúca katedry školskej pedagogiky a psychológie

  Mgr. Igor Marks, PhD., zástupca vedúcej katedry školskej pedagogiky a psychológie

  doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc., vedúci katedry školskej didaktiky

  PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD., zástupkyňa vedúceho katedry školskej didaktiky

   

  Vedecká rada

  doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., predseda

  doc. Mgr. Ing. Daniel Lajčin, PhD., MDA, LL.M

  doc. Mgr. Gabriela Gabrhelová, PhD., DBA, LL.M

  prof. PhDr. Jaroslav Oberuč, CSc., MBA, LL.M

  prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

  RNDr. Karol Korintuš, PhD.

  Mgr. Ing. Peter Jakúbek, PhD., DBA, LL.M

  prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc. PhD.

  doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc.

  doc. Mgr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA

  doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.

  doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc.

  prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

  prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD.

  doc. PhDr. Miroslav Frankovský, PhD.

  prof. Ing. Peter Plavčan, PhD.

  prof. Dr. Stanislav Juszczyk, PhD.

  Ing. Pavol Bagin

   

  Akademický senát

  prof. PhDr. Jaroslav Oberuč, CSc., MBA, LL.M, predseda akademického senátu    

  doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc.,  podpredseda akademického senátu                       

  Ing. Ján Hargaš, PhD.                                                                    

  PaedDr. Marcela Kopincová                                                                                   

  PhDr. Slávka Čepelová, PhD.

  PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.

  Ing. Lucia Michalková, PhD.

  Mgr. Monika Dohnanská

  PaedDr. Mária Doričková

  Mgr. Mária Vachová

  Lenka Kudlejová - lenkakudlejova@centrum.sk

  Patrik Králik - kralikpatrik8@gmail.com

  Lívia Bucková - livusbuckova@gmail.com

  Tatiana Valková - valkova@dti.sk

  Bc. Katarína Pagáčová, MBA - pagacova@dti.sk,  podpredsedníčka akademického senátu študentskej časti akademickej obce

   

  Disciplinárna komisia

  RNDr. Karol Korintuš, PhD. - predseda

  Ing. Lucia Michalková, PhD.

  Bc. Katarína Pagáčová, MBA

  Tatiana Valková

   

  Rada vysokých škôl Slovenskej republiky

  RNDr. Karol Korintuš, PhD. - člen Predsedníctva Rady vysokých škôl SR

   

  Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky

  Bc. Katarína Pagáčová, MBA

  Tatiana Valková