Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Pozvánka na 8. ročník konferencie Kuchárska kniha pre život

 •  

  Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu s cieľom prepájať vedu a poznatky učiteľov z praxe na rôznych úrovniach s interdisciplinárnym zámerom v edukácii

                                                          KUCHÁRSKA KNIHA PRE ŽIVOT - 8. ročník

  „POZITÍVNA EDUKÁCIA – TEÓRIA A SKÚSENOSTI Z ONLINE VZDELÁVANIA STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL V EURÓPSKOM KONTEXTE“

   

  Hlavné tematické okruhy:

  • Didaktický kontext pozitívneho prístupu k edukácii žiakov stredných škôl
  • Pregraduálna príprava učiteľov na edukáciu v Európskom priestore
  • Možnosti a limity didaktickej práce učiteľa v online priestore

   

  Termín konferencie:  12. máj 2022 (štvrtok) 10,30 hod. v priestoroch Vysokej školy DTI

  Konferencia si kladie za cieľ v rámci vedeckých, teoretických východísk a praktických odporúčaní z praxe formulovať závery pre pedagogickú prax v oblasti aplikovania pozitívneho prístupu učiteľa v online priestore. Ambíciou organizátorov je tvorba priestoru na interakciu odborníkov, študentov doktorandských učiteľských študijných programov, študentov VŠ a učiteľov ZŠ a SŠ.  

  Na konferenciu je potrebné sa prihlásiť mailom: hanuliakova@dti.sk do 1. mája 2022 s presným názvom príspevku na vystúpenie, (publikovanie). Príspevky (s prezentáciou) vystúpenia na konferencii prosíme spracovať do 10 min.

  Účasť na konferencii je prezenčná a bezplatná. Príspevky v rozsahu do 10 strán, zasielať mailom do 12.06.2022 na mail: hanuliakova@dti.sk

  Konferencia sa realizuje ako súčasť vedecko-výskumných projektov:

  • Psychologie positive – paradigme de l´education des étudiants de lénseignement secondaire qui développe les compétences personnelles pour la vie – EEIG-EU/P.Kr/04.04/21,

  • Implemebtation of modern computer technologies in university student education SAE26.10.2020SK

  • IGA09VŠDTI/ 2020 Etická dimenzia  v pregraduálnej príprave učiteľa,

  • IGA10VŠDTI/2020 Integrované digitálne vzdelávanie   determinant rozvoja novej éry zručností  v edukačnej praxi stredných škôl.

   

  Garantky konferencie:

  doc. PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.

  doc. PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.

   

  Vedecký výbor konferencie:

  prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA

  prof. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD., MBA

  prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.

  prof. PaedD. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA

  prof. Tatiana Humenyuk, DrSc.

  doc. PaedDr. PhDr. Gabriela Gabrhelová, PhD.

  doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD.

  doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.

  doc. PaedDr. Beata Akimjaková, PhD.

  Dr. habil. PaedDr. Ing. István Szőköl, PhD.

  doc. dr. hab. Mieczyslaw Dudek

  doc. Ing. Lucia Krištofiaková, PhD.

  doc. PhDr. Mgr. Ladislav Zapletal, CSc.

  doc. Ing. Alexander Bilčík, PhD.

  doc. PaedDr. PhDr. Slávka Krásna, PhD. Ph.D.

  doc. PaedDr. Silvia Barnová, PhD.

  doc. PaedDr. Lívia Hasajová, PhD.

   

  Organizačný výbor:

  PaedDr. Mária Doričková

  PaedDr. Denisa Petríková

  PaedDr. Simon Brunovský

  PhDr. Marianna Sejutová Hudáková

  Mgr. Monika Dohnanská, PhD.

  Ing. Andrea Jankovičova

  PaedDr. Darina Dvorská, PhD.

  PaedDr. Robert Osaďan, PhD.

  Ing. Peter Tokoš

   

  Viac informácií v súbore na stiahnutie nižšie.

 • Na stiahnutie