Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Pozvánka na 3. ročník festivalu vzdelávania

 •  

  Vysoká škola DTI, katedra školskej didaktiky, v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, regionálnymi základnými a strednými školami, CPPPaP a Informačnou spoločnosťou pre výchovu a vzdelávanie, člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

 • Miesto konania: Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom

  Cieľom podujatia je prezentovať možnosti teoreticko-praktického smerovania pozitívnej edukácie vo vzájomnej kooperácii škôl a poradenských inštitúcií.

  Tematické okruhy: Pozitívna edukácia – edukácia formujúca  zdravú osobnosť žiaka

                                   Škola plná emócií

                                   Spolu... ,,žiaci“ a ich  vízia súčasnej školy 

  Cieľová skupina: Učitelia ZŠ a SŠ, koordinátori prevencie, školskí psychológovia, rodičia a žiaci 

  Termín potvrdenia účasti: do 11.11.2016, 14,00 hod.

  Kontaktné adresy: festivalvzelavania2016@gmail.com, PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD., PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD. 0915 728 144

  Tešíme sa na Vašu Účasť

  Konferencia je aktívnym výstupom riešiteľov projektu KEGA 036UKF-4/2014 ,,Ovplyvňovanie agresívneho správania žiakov formovaním klímy školy a klímy triedy“. Podujatie sa koná v rámci týždňa vedy a techniky.

 • Na stiahnutie