Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Nový certifikát kvality

 •  

  Vysoká škola DTI získala Certifikát o zavedení a používaní systému manažérstva kvality podľa novej normy ISO 9001:2015

  Vysoká škola DTI má zavedený a používa systém manažérstva kvality podľa novej normy ISO 9001:2015 v oblasti: Vzdelávanie vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia a súvisiaca vedecko-výskumná a publikačná činnosť.

  S potešením si Vám dovoľujeme oznámiť, že na základe certifikačného auditu bolo preukázané, že manažérsky systém spĺňa požiadavky vyššie uvedenej novej normy a Vysokej škole DTI bol spoločnosťou QSCert, spol. s r. o. udelený certifikát, ktorý potvrdzuje zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v uvedenej oblasti.

  Vysoká škola DTI v súlade s kritériami Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (KVSK) podľa § 87a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, v súlade s Normami a smernicami  na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG smernice) a požiadavkami normy ISO 9001:2015 definuje integrovaný Vnútorný systém zabezpečovania kvality a Systém manažérstva kvality, jeho politiku, ciele kvality a postupy formou Príručky kvality a súvisiacich organizačných noriem.

  Politikou kvality vedenie Vysokej školy DTI stanovuje základné princípy a zásady vedúce k plneniu poslania a dosiahnutiu cieľov v nasledovných oblastiach zabezpečovania kvality: neustále zlepšovanie a efektívnosť Vnútorného systému manažérstva kvality, orientácia na študenta a prax, veda a výskum, kvalita a zapojenie pracovníkov a rozvoj infraštruktúry vzdelávania.

  Vedenie Vysokej školy DTI týmto konaním demonštruje pripravenosť a záväzok zabezpečovať a permanentne zlepšovať všetky procesy vplývajúce na kvalitu poskytovaného vzdelávania a súvisiacich služieb. Plníme tým požiadavky študentov, ostatných zainteresovaných strán a legislatívne požiadavky a trvalo sa snažíme zvyšovať spokojnosť s poskytovaným vzdelávaním a výsledkami vlastnej vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti.