Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Úspešné ukončenie projektu VEGA

  •  

    Nedávno sme získali informáciu z MŠVVaŠ SR o úspešnom ukončení projektu VEGA „Významná osobnosť slovenských dejín 20. storočia v kontexte pedagogiky, pedagogického myslenia a zrodu a vývinu moderného školstva - Anton Štefánek“.

                   Projekt bol riešený v rokoch 2016 – 2017 trojicou pracovníkov z Vysokej školy DTI: Mgr. I. Marks, PhD. (vedúci projektu), doc. Mgr. Ing. Daniel Lajčin, PhD., DBA, LL.M. a doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc.

                   Cieľom projektu bolo spracovať časť archívneho materiálu z pozostalosti Antona Štefánka z pohľadu historicko-pedagogického a vymedziť jeho vzťah z pozície politika a vedca (sociológa) k pedagogike. Išlo o komplexnejšie spracovanie  a kritické posúdenie jeho činnosti a osobnosti z pozície pedagogiky, čo bol doposiaľ neprebádaný aspekt pôsobenia Štefánka. Tento hlavný cieľ riešitelia splnili, čo dokumentuje najmä výstupná monografia projektu, ako aj časopisecké a zborníkové výstupy.

                   Hlavným výstupom projektu je vedecká monografia: MARKS, I. – LAJČIN, D. 2017. Anton Štefánek a slovenské školstvo v medzivojnovom období – vybrané problémy.