Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Pozvánka na konferenciu

 •  

  Medzinárodná vedecká konferencia

  Regionalizmus a regionálna identita v strednej Európe

   Krakov, 7. apríla 2022

  Pri regionalizme máme na mysli okrem iného konkrétne aktivity, procesy formujúce socioekonomickú špecifickosť daného územia a sociálne hnutia smerujúce ku kritickému rozvoju regionálneho dedičstva a zvyšovaniu pocitu regionálnej identity, ako aj snahy zachovať alebo zdôrazniť osobitosť regiónu vo vzťahu k zvyšku krajiny. Toto úsilie sa môže týkať kultúrnej identity, ekonomických alebo politických záujmov.

  Regionalizmus je inštitucionalizovaný v rôznych typoch kultúrnych, ekonomických a politických hnutí, ktorých hlavnou oblasťou záujmu je zachovanie pamäti ich bezprostrednej vlasti a rešpekt k hodnotám a tradíciám, ktoré tam vznikli. Možno konštatovať, že regionalizmus nielenže prispieva k udomácneniu, ale umožňuje aj zakorenenie a je nevyhnutnou podmienkou rozvoja lokálpatriotizmu. Z tohto dôvodu rastie záujem o „malé vlasti“, ako aj o miestne kultúrne hnutia, čo sa odráža v množstve rôznych združení, kultúrnych spolkov a environmentálnych iniciatív. Oživuje sa folklórne hnutie, rozvíja sa historická a regionálna literatúra, ale aj miestne a vzdelávacie hnutie ašpirujúce na úroveň aktivít miestnej identity. V školách sa kladie dôraz na proces vzdelávania a výchovy zameraný na to, aby žiaci spoznali vlastný región, jeho minulosť i súčasnosť, a tým prebudili spolupatričnosť k regiónu a citový vzťah k „malej vlasti“.

  Nosným bodom medzinárodnej vedeckej konferencie, na ktorú je nám cťou Vás pozvať, je regionalizmus a regionálna identita v strednej Európe. Chceme sa na jednotlivé stredoeurópske regióny pozrieť cez prizmu ich kultúrnej, sociálnej a vzdelávacej politiky, ako aj zamerať sa na opatrenia, ktoré sú zamerané na zachovanie a pestovanie regionálnej osobitosti.

  Všetky prezentácie budú zamerané na nasledujúce problematiky:

  - Regionálna výchova

  - História a ochrana kultúrneho dedičstva regiónu

  - Úloha cestovného ruchu pri zachovávaní dedičstva predkov

  Pozývame Vás na vedeckú konferenciu, ktorú organizuje: Pedagogická univerzita KEN v Krakove, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita v Pécsi a Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom, skúsení výskumníci aj ľudia na prahu dobrodružstva s vedou - plánujeme tiež zorganizovať študentský panel.

  Prihlášky posielajte do 28.2.2022 pani Ing. Agnieszke Mikulskej na adresu: agnieszka.mikulska@doktorant.up.krakow.pl

   

  Medzinárodný vedecký výbor konferencie:

  dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska prof. UP, Pedagogická univerzita v Krakove, Poľsko

  DR. habil. Zoltán Huszár - Univerzita v Pécsi, Maďarsko

  prof. dr hab. Bożena Popiołek, Pedagogická univerzita v Krakove, Poľsko

  doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc. - Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, Slovensko

  Mgr. Tomáš Hubálek, PhD. - Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika

   

  Organizátori:

  DR. habil. Ágnes Klein, Univerzita v Pécsi, Maďarsko

  dr hab. Małgorzata Świder prof. UP, Pedagogická univerzita v Krakove, Poľsko

  Mgr. Igor Marks, PhD., Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, Slovakia

  Dr Mateusz Drozdowski, Pedagogická univerzita v Krakove, Poľsko

  Mgr. Zuzana Cieslarová, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika

   

  Sekretariát:

  Agnieszka Mikulska, MA

  Dominik Marcinkowski, MA

 • Na stiahnutie