Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Prijímacie konanie pre Bc. štúdium

 • Vysoká škola DTI otvára a uchádzačom o štúdium ponúka v akademickom roku 2023/2024 bakalárske štúdium v akreditovaných študijných programoch:

   

  1. UČITEĽSTVO PRAKTICKEJ PRÍPRAVY

  Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy 
  Forma štúdia: denná
  Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

   

  2. UČITEĽSTVO PRAKTICKEJ PRÍPRAVY V EKONOMICKÝCH PREDMETOCH

  Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
  Forma štúdia: denná, externá
  Štandardná dĺžka štúdia: denná forma 3 roky, externá forma 3 roky

   

  3. MANAŽMENT

  Študijný odbor: ekonómia a manažment
  Forma štúdia: denná, externá  
  Štandardná dĺžka štúdia: denná forma 3 roky, externá forma 4 roky

   

  PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

  • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
  • Na štúdium budú absolventi stredných škôl prijatí bez prijímacích skúšok na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole.
    

   PRIJÍMACIE KONANIE

  • Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky. 
  • Prihlášky môžete podať poštou, alebo e-mailom. Odporúčame prihlášku zaslať e-mailom (aj bez podpisu uchádzača).
  • Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:
   • Riadne vyplnené tlačivo
   • Prílohy:
    • oskenovaná kópia maturitného vysvedčenia
   • tohoroční maturanti predložia maturitné vysvedčenie v deň zápisu na štúdium. Pokiaľ sa zápis uskutoční elektronickou formou, overené dokumenty a potvrdenia uchádzači doručia dodatočne po zápise poštou. O ďalšom postupe budú zo strany našej vysokej školy informovaní.
   • životopis

   

  Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať na adresu:
  Vysoká škola DTI
  Sládkovičova 533/20
  018 41 Dubnica nad Váhom

  alebo e-mailom na: prihlasky@dti.sk 

   

  TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY

  Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
  Riadny termín:   do 31. 03. 2023
  Náhradný termín:   do 30. 06. 2023
  Dodatočný termín:   do 30. 09. 2023
       
  Učiteľstvo praktickej prípravy    
  Riadny termín:   do 31. 03. 2023
  Náhradný termín:   do 30. 06. 2023
  Dodatočný termín:   do 30. 09. 2023
       
  Manažment    
  Riadny termín:    do 31. 03. 2023
  Náhradný termín:    do 30. 06. 2023
  Dodatočný termín:    do 30. 09. 2023
       

   

  ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM

  Učiteľstvo praktickej prípravy

  Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
  Školné na semester v akademickom roku 2023/2024: 335,- eur denná forma

   

  Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch

  Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
  Školné na semester v akademickom roku 2023/2024: 335,- eur denná forma, 335,- eur externá forma

   

  Manažment

  Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
  Školné na semester v akademickom roku 2023/2024: 495,- eur denná forma, 495,- eur externá forma,

   

  INFORMÁCIE

  Riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku s prílohami je potrebné zaslať na adresu:
  Vysoká škola DTI
  Sládkovičova 533/20
  018 41 Dubnica nad Váhom
  alebo e-mailom na: prihlasky@dti.sk     
       
  Tel.:       +421 42 44 24 123
  Mobil:    +421 918 897 953, +421 915 756 022
  Email:    studijne@dti.sk
  Web:      www.dti.sk

   

 • Na stiahnutie