Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

VŠ DTI je správna voľba

Štúdium na VŠ DTI je plné nových informácií

Študijné programy

Bakalárske štúdium

 • Bakalárske štúdium

  Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch

 • Bakalárske štúdium

  Manažment

 • Bakalárske štúdium

  Učiteľstvo praktickej prípravy

Magisterské štúdium

 • Magisterské štúdium

  Učiteľstvo ekonomických predmetov

 • Magisterské štúdium

  Manažment

Rigorózne konanie

 • Rigorózne konanie

  Rigorózne konanie (PaedDr.)

 • Rigorózne konanie

  Rigorózne konanie (PhDr.) Manažment

Doktorandské štúdium

 • Doktorandské štúdium

  Didaktika technických profesijných predmetov (PhD.)

 • Doktorandské štúdium

  Manažment (PhD.)

 •  

  Habilitačné a inauguračné konania

 • Články
 • novinky
Viac

Iné možnosti vzdelávania

 • MBA

  MBA

 • Celoživotné vzdelávanie

  Celoživotné vzdelávanie

 • Detská univerzita

  Detská univerzita

 • Univerzita tretieho veku

  Univerzita tretieho veku

 • Doplňujúce pedagogické štúdium

  Doplňujúce pedagogické štúdium

Príhovor rektora

Milé študentky, vážení študenti, srdečne Vás pozdravujem a dovoľte mi, adresovať Vám týchto pár myšlienok. Neprihováram sa k Vám z príležitosti začiatku alebo konca akademického roka, ani z príležitosti výročia našej vysokej školy a ani z príležitosti iných významných sviatkov a udalostí. Píšem Vám preto, lebo si veľmi vážim fakt, že ste si vybrali našu školu na realizáciu Vašich plánov ohľadom Vášho vysokoškolského štúdia a ubezpečujem Vás, že Vaša voľba bola správna. Štúdium na Vysokej škole DTI je plné nových informácií, ktoré vychádzajú z najnovších poznatkov vedy v oblastiach, v ktorých poskytujeme vysokoškolské vzdelanie. Sme stabilnou a medzinárodne uznávanou vzdelávacou inštitúciou. O našich úspechoch svedčí vyše 12000 úspešných absolventov vysokoškolského štúdia, rigorózneho pokračovania, celoživotného vzdelávania a profesijného vzdelávania na našej vysokej škole, ktorí šíria dobré meno Vysokej školy DTI doma i v zahraničí. Na tomto mieste sa chcem poďakovať všetkým mojím kolegom a spolupracovníkom za ich oddanú, cieľavedomú a zodpovednú prácu vo vzdelávaní a formovaní ďalších generácií vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku. Pevne verím, že aj Vy nám pomôžete svojím zodpovedným prístupom a svedomitým štúdiom skvalitniť našu prácu, ktorá je naším poslaním. Prajem Vám, aby slnko svietilo vždy tam, kde ste a aby ste vždy mali pokoj v duši, radosť v srdci a úsmev na perách.

Tomáš Lengyelfalusy