Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Medzinárodná vedecká online konferencia Digitálne kompetencie žiakov a učiteľov v kontexte informatizácie a digitalizácie školstva

 • Dňa 27. apríla 2023 sa uskutočnila medzinárodná vedecká online konferencia Digitálne kompetencie žiakov a učiteľov v kontexte informatizácie a digitalizácie školstva, ktorú organizovala Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom. 
  Cieľom konferencie bolo sprístupniť odbornej i širšej verejnosti aktuálne informácie o stave informatizácie a digitalizácie školstva z pohľadu rôznych vedných disciplín a poskytnúť komplexný obraz o aktuálnom stave v oblasti digitálnych kompetencií žiakov a učiteľov. Ambíciou organizátorov bolo poskytnúť priestor pre odprezentovanie výsledkov najnovších vedecko-výskumných aktivít, odbornú diskusiu, výmenu skúseností z praxe, ako i načrtnutie ďalšieho smerovania výskumu v predmetnej oblasti. 
  Na medzinárodnej vedeckej konferencii celkovo odznelo sedem plenárnych prednášok a ďalších deväť prednášok bolo prezentovaných v rámci sekcií. Virtuálnej časti konferencie sa zúčastnili autori so 17 príspevkami, ktoré boli voľne dostupné online a po recenznom konaní budú zaradené do online zborníka z vedeckej konferencie, v ktorom budú publikované všetky výstupy z konferencie.
  Konferencia sa realizovala v rámci medzinárodného grantového projektu SAE Gr.28.10.21.P.SK Digitálne kompetencie učiteľov stredných škôl v kontexte dištančného vzdelávania – Secondary School Teachers’ Digital Competencies in the Context of Distance Teaching.
  Ďakujeme všetkým účastníkom konferencie a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

  doc. PaedDr. Silvia Barnová, PhD., MBA
  predseda organizačného výboru
   

 • Na stiahnutie