Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Organizačná štruktúra Vysokej školy DTI

 •  

  Správna rada Vysokej školy DTI 

  Dr.h.c. prof. PhDr. PaedDr. Ing. Daniel Lajčin, PhD.,DBA, LL.M, predseda správnej rady

  Dr.h.c. prof. PhDr. PaedDr. Gabriela Gabrhelová, PhD., DBA, LL.M, riaditeľka VŠ DTI a členka správnej rady

  doc. PaedDr. Ing. Peter Jakúbek, PhD., DBA, LL.M, kvestor, člen správnej rady

  Ing. Ján Gramata, člen správnej rady 

  Ing. Karol Hübsch, člen správnej rady 

   

  Riaditeľka Vysokej školy DTI 

  Dr.h.c. prof. PhDr. PaedDr. Gabriela Gabrhelová, PhD., DBA, LL.M

   

  Akademickí funkcionári Vysokej školy DTI

  Dr.h.c. prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., rektor

  PaedDr. Alžbeta Lobotková, PhD., prorektorka pre externé a doktorandské štúdium, poverená funkciou prorektorky pre denné štúdium a pedagogické praxe

  prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, prorektor pre kvalitu a rozvoj

  doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD., MBA, prorektor pre zahraničné vzťahy, mobility a akreditáciu

  doc. PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD., prorektorka pre vedu a výskum

  doc. PaedDr. Ing. Peter Jakúbek, PhD., DBA, LL.M, kvestor

   

  Vedecká rada

  Interní členovia

  Dr.h.c. prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., predseda VR

  prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, podpredseda VR

  doc. PaedDr. Silvia Barnová, PhD., MBA 

  Dr.h.c. prof. PhDr. PaedDr. Gabriela Gabrhelová, PhD., DBA, LL.M

  doc. PaedDr. Zuzana Geršicová, PhD.

  doc. PaedDr. Ing. Peter Jakúbek, PhD., DBA, LL.M

  doc. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD., Ph.D. 

  Dr.h.c. prof. PhDr. PaedDr. Ing. Daniel Lajčin, PhD., DBA, LL.M

  prof. PhDr. Jaroslav Oberuč, CSc., MBA, LL.M

  doc. PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.

  doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD., MBA

  prof. PhDr. Viola Tamášová, CSc.

  doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc.

  Dr.h.c. prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. 

  Externí členovia

  prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., Karlova univerzita v Prahe (CZ)

  doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D., rektor Vysoké školy evrpských e regionálníchstudií,  České Budějovice (CZ)

  prof. PaedDr. Alena Hašková, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

  Dr.h.c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor Prešovskej univerzity v Prešove

  Dr.h.c. prof. Ing. Peter Plavčan, PhD., rektor Vysokej školy Danubius, Sládkovičovo

  doc. Ing. David Vaněček, Ph.D., České vysoké učení technické v Prahe (CZ)

   

  PaedDr. Mária Doričková, PhD. tajomníčka VR, dorickova@dti.sk, tel.: +421 918 897 953

   

  Akademický senát

  Zamestnanecká časť AS

  prof. PhDr. Jaroslav Oberuč, CSc., MBA, LL.M, predseda akademického senátu    

  doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc.,  podpredseda akademického senátu                                                                                     

  doc. Ing. Lucia Krištofiaková, PhD.

  PaedDr. Michala Rigová

  PaedDr. Marcela Kopincová                                                                                   

  doc. PhDr. Slávka Čepelová, PhD.

  Mgr. Monika Dohnanská, PhD.

  PaedDr. Mária Doričková, PhD.

  Mgr. Katarína Pagáčová, MBA

  doc. PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.

  Študentská časť AS

  PaedDr. Katarína Kútiková

  Barbora Riecka

  Tamara Smahová

  Bc. Miroslav Kollár, MBA

  Bc. Ľuboš Staš, MBA

   

  Akreditačná rada Vysokej školy DTI

  Dr.h.c. prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. - Predseda Akreditačnej rady

  doc. PaedDr. Silvia Barnová, PhD. - 1. podpredseda Akreditačnej rady

  doc. PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD. - 2. podpredseda Akreditačnej rady

  doc. Ing. Alexander Bilčík, PhD.

  doc. PhDr. Slávka Čepelová, PhD.

  doc. PaedDr. Lívia Hasajová, PhD.

  doc. PhDr. Mgr. Ladislav Zapletal, CSc., MBA

  doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D.

  prof. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD., MBA

  Ing. Michal Jančo

  Mgr. Miriam Olešáková

  Ing. Branislav Hargaš

  Bc. Tímea Ulapová

   

  Rada študijného programu (odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy)

  prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, ING-PAED IGIP

  Dr.h.c. prof. PhDr. PaedDr. Gabriela Gabrhelová, PhD., DBA, LL.M

  Dr.h.c. prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.

  prof. PhDr. Viola Tamášová, CSc.

  doc. PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.

  doc. PaedDr. Ing. Lucia Krištofiaková, PhD., ING-PAED IGIP

  doc. PaedDr. Silvia Barnová, PhD., MBA

  doc. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD.

  doc. PaedDr. Zuzana Geršicová, PhD.

  Ing. Martin Zatkalík, PhD., ING-PAED IGIP

  Mgr. Andrea Makišová

  doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

  Mgr. Igor Marks, PhD.

   

  Rada študijného programu (odbor Ekonómia a manažment)

  Dr.h.c. prof. PhDr. PaedDr. Ing. Daniel Lajčin, PhD.,DBA, LL.M

  prof. Ing. Ludvík Juříček, CSc.

  doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD., MBA

  doc. PaedDr. Ing. Peter Jakúbek, PhD., DBA, LL.M.

  PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, PhD., MBA

  Mgr. Ivana Hužovičová

  Ing. Juraj Gabrhel, PhD.

  doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D.

   

  Vedenie katedier

  doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc., vedúci katedry školskej didaktiky

  doc. PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD., zástupkyňa vedúceho katedry školskej didaktiky

  doc. PaedDr. Zuzana Geršicová, PhD., vedúca katedry školskej pedagogiky a psychológie

  Mgr. Igor Marks, PhD., zástupca vedúcej katedry školskej pedagogiky a psychológie

  prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, vedúci katedry didaktiky odborných predmetov

  doc. Ing. Lucia Krištofiaková, PhD., zástupkyňa vedúceho katedry didaktiky odborných predmetov

  doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD., MBA, vedúci katedry manažmentu a ekonómie

  PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA,  zástupkyňa vedúceho katedry manažmentu a ekonómie

   

  Disciplinárna komisia

  PaedDr. Alžbeta Lobotková, PhD.

  PaedDr. Mária Doričková, PhD.

  Barbora Riecka

  Sofia Príbelszká

   

  Rada vysokých škôl Slovenskej republiky

  prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, ING-PAED IGIP

   

  Študentská rada vysokých škôl

  Sofia Príbelszká
   


  Etická komisia

  doc. PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD. - predseda
  doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc. – Katedra školskej didaktiky
  doc. PaedDr. Zuzana Geršicová, PhD. – Katedra školskej pedagogiky a psychológie
  doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD. – Katedra ekonomiky a manažmentu 
  prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD. – Katedra didaktiky odborných predmetov