Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Informácie pre študentov

 • OZNAM

  Opravný, resp. náhradný termín štátnych skúšok sa bude konať v dňoch 24. a 25.10.2023 v priestoroch  VŠ DTI.

   


   

  PRÍĎ PRACOVAŤ NA STREDNÚ ODBORNÚ ŠKOLU TECHNICKÚ


  Milí študenti vysokej školy! Hľadáte zamestannie, v ktorom chcete uplatniť nadobudnuté vedomosti ?
  Ponúkame vám túto možnosť zamestnať sa ako:

  • učiteľ odborných elektro predmetov,
  • učiteľ odborných strojárskych predmetov,
  • učiteľ matematiky,
  • učiteľ fyziky,
  • učiteľ telesnej výchovy,

  Veríme, že vás profil našej školy zaujal, preto neváhajte a kontaktujte nás na adrese: Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
  email: info@sosdca.tsk.sk www.sosdca.edupage.org
  telefonicky: +421 424456214, +421424456221

 • Na stiahnutie

 •  

  ​CESTOVATEĽSKÁ SÚŤAŽ PRE ŠTUDENTOV

  Vyhraj voucher v hodnote 300 € na zájazd. Známa cestovná kancelária Dovolenka.sme.sk organizuje súťaž pre študentov vysokých škôl.
  Viac informácií nájdete na FB: Vysoká škola DTI alebo instagrame: vysokaskola_dti.
   


  OZNAM

  Oznamujeme študentom, že v dňoch od 16.7. 2022 do 31.7. 2022 (vrátane) bude z dôvodu čerpania dovolenky škola uzavretá.

   


  VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022

  Milí študenti, vážení kolegovia, pokojné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku veľa zdravia, šťastia, spokojných a úspešných dní, Vám praje vedenie Vysokej školy DTI. Z technických dôvodov bude škola v dňoch 18.12. 2021 - 9.1. 2022 zatvorená.

   


  ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ

  Termín ŠVOČ v akademickom roku 2019/2020 sa z dôvodu COVID 19 presúva na september 2020. ŠVOČ bude v roku 2020 spojená s konferenciou doktorandov. Zameranie a bližšie informácie pre účastníkov budú zverejnené koncom mája 2020.


  INFORMÁCIE O REALIZÁCII SÚVISLÝCH PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR UČITEĽSTVO EKONOMICKÝCH PREDMETOV V MAGISTERSKOM STUPNI ŠTÚDIA!

  Metodický pokyn 1/2020 vedúcej Katedry školskej pedagogiky a psychológie Vysokej školy DTI - Realizácia pedagogických praxí v letnom semestri a. r. 2019/2020 v súvislosti s pandémiou ochorenia koronavírusom nájdete v súbore nižšie.

 • Na stiahnutie


 • OZNAM

  Oznamujeme študentom, že v dňoch od 16.12. 2019 do 6.1. 2020 (vrátane) bude z dôvodu čerpania dovolenky škola uzavretá.


  AKTUÁLNE INFORMÁCIE O SPÔSOBE PREDĹŽENIA PLATNOSTI PREUKAZU ŠTUDENTA PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

  Preukaz denného študenta ISIC je aktuálne platný už len do 30.9.2019.

  Po zápise do vyššieho ročníka je potrebné predĺžiť platnosť preukazu, vizuálne aj elektronicky.

  Preukaz bude mať po predĺžení platnosť až do 30.9.2020.

  Predlžovanie platnosti preukazu bude pre ak. rok 2019/2020 realizované počas zápisov po odovzdaní kartičiek ISIC spolu so žiadosťou, ktorú nájdete na stránke školy a súhlasom so spracovaním osobných údajov – www.dti.sk v sekcii dokumentov.

  Od 01.10.2019 budú nepredĺžené preukazy zablokované (v interných aj externých systémoch).

  Využite naplno svoj študentský preukaz ISICa predĺžte si jeho platnosťznámkou ISIC 09/2020.

  Bez tejto známky po 1.10.2019 nemáte platnú licenciu ISIC a Váš preukaz bude vyradený z medzinárodnej databázy platných ISIC preukazov!

  Svet zliav sa pred Vami uzavrie nielen vo svete, ale aj na Slovensku.

  K známke ISIC 09/2020 dostanete kupónovú knižku so70 špeciálnymi kupónmi na extra zľavya ďalšie kupóny dostupné v ISIC aplikácii (iOs, Android) – viac informácií nahttps://isic.sk/isic-demo-aplikacia/.


  POSTUP PREDĹŽENIA PLATNOSTI ŠTUDENTSKÉHO PREUKAZUZNÁMKOU ISIC 09/2020

  • zistite si, v ktorý deň prebieha zápis do nového akademického roku
  • absolvujte zápis a odovzdajte vypísanú žiadosť s súhlas so spracovaním osobných údajov
  • na svoj preukaz ISIC dostanete známku 09/2020 a kupónovú knižku so70 extra zľavami
  • preukaz Vám pracovník aktivuje na univerzitnom termináli
 •  

  PREUKAZ ŠTUDENTA V MOBILE

  Prepojte svoj preukaz študenta s mobilnou aplikáciou a aktuálne informácie máte po ruke!

 • Na stiahnutie


 • BANKA NÁVRHOV

  Milé študentky, milí študenti,

  v prvom rade sa Vám chcem poďakovať za všetky námety, podnety, odporúčania a pripomienky, ktoré ste vložili do Banky návrhov, ktorá sa nachádza vo vestibule Vysokej školy DTI. Najpočetnejšie podnety sa v predchádzajúcom období dotýkali nasledujúcich oblastí:

  • pevné umiestnenie didaktickej techniky v prednáškových miestnostiach,
  • výmena klasických tabúľ za bezprašné,
  • umožniť pokračovanie štúdia v magisterskom stupni (Manažment),
  • sprostredkovanie ubytovania v mieste výučby,
  • poskytnutie priestoru na spoločné ukončenie štúdia – oddychová zóna.

  Všetky námety a pripomienky boli v súlade so systémom manažérstva kvality na našej vysokej škole prerokované a boli prijaté nasledovné opatrenia. Ponuka bufetu bola rozšírená o vegetariánsku stravu. Informáciu nájdete v priestoroch bufetu. Pri inovácii materiálno-technického vybavenia učební a priestorov vysokej školy budeme prihliadať na Vaše požiadavky na výmenu tabúľ a vytvorenie študentskej oddychovej zóny. Priebežne Vás budeme o realizácii zmien informovať na informačnom paneli VŠ DTI. Akreditovanie druhého stupňa manažérskeho študijného programu je v procese riešenia a Manažment služieb v automobilovom priemysle bol akteditovaný. Informácia o výsledku bude dostupná na všetkých komunikačných kanáloch používaných na VŠ DTI. Úspešnosť rokovaní o možnostiach ubytovania v mieste výučby je závislá na externých partneroch, čiastkové odporúčania o riešeniach v tejto oblasti vám naďalej poskytne študijné oddelenie.

  Milé študentky, milí študenti, ďakujem za Vaše námety, podnety a odporúčania. Neváhajte nás aj v budúcnosti kontaktovať.

  doc. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, prorektor pre kvalitu a rozvoj


  OZNAM

  Oznamujeme študentom, že v dňoch od 6.5. (od 12.00)  do 8.5. 2019 (vrátane) bude z technických príčin škola uzavretá.


  ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ

  Rektor Vysokej školy DTI vyhlasuje v akademickom roku 2018/2019 11. ročník celoškolskej súťaže ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI.

  Súťaž sa uskutoční v dvoch kategóriách:

  1.        Kategória: Prvý stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)
  2.        Kategória: Druhý stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.)
   

  Prihlášky do súťaže adresujte na Vysoká škola DTI, PaedDr. Doričková - rektorát, Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom v termíne do 3.05.2019.

  Termín súťaže: 16.05.2019

  Dokumenty k ŠVOČ na stiahnutie - tu.


 • Na stiahnutie


 • PLATBY ŠKOLNÉHO

  Žiadame študentov, aby pri platbe školného a pokút uvádzali aktuálny variabilný symbol pre daný semester (viď. faktúra v Maise)!


  AKTUÁLNE INFORMÁCIE O SPÔSOBE PREDĹŽENIA PLATNOSTI PREUKAZU ŠTUDENTA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

  Preukaz denného študenta ISIC je aktuálne platný už len do 30.9.2018.

  Po zápise do vyššieho ročníka je potrebné predĺžiť platnosť preukazu, vizuálne aj elektronicky.

  Preukaz bude mať po predĺžení platnosť až do 30.9.2019.

  Predlžovanie platnosti preukazu bude pre ak. rok 2018/2019 realizované počas zápisov po odovzdaní kartičiek ISIC spolu so žiadosťou, ktorú nájdete na stránke školy a súhlasom so spracovaním osobných údajov – www.dti.sk v sekcii dokumentov.

  Od 01.10.2018 budú nepredĺžené preukazy zablokované (v interných aj externých systémoch).

   

  Využite naplno svoj študentský preukaz ISIC a predĺžte si jeho platnosťznámkou ISIC 09/2019.

  Bez tejto známky po 1.10.2018 nemáte platnú licenciu ISIC a Váš preukaz bude vyradený z medzinárodnej databázy platných ISIC preukazov!

  Svet zliav sa pred Vami uzavrie nielen vo svete, ale aj na Slovensku.

  K známke ISIC 09/2019 dostanete kupónovú knižku s 60 špeciálnymi kupónmi na extra zľavya ďalšie kupóny dostupné v ISIC aplikácii (iOs, Android) – viac informácií na http://isic.sk/isic-mobilna-appka/.

   

  POSTUP PREDĹŽENIA PLATNOSTI ŠTUDENTSKÉHO PREUKAZUZNÁMKOU ISIC 09/2019:

  1. zistite si, v ktorý deň prebieha zápis do nového akademického roku,
  2. absolvujte zápis a odovzdajte vypísanú žiadosť s súhlas so spracovaním osobných údajov,
  3. na svoj preukaz ISIC dostanete známku 09/2019 a kupónovú knižku s 60 extra zľavami,
  4. preukaz Vám pracovník aktivuje na univerzitnom termináli.

 • NOVÁ SMERNICA A MANUÁL K PÍSANIU ZÁVEREČNÝCH PRÁC

  Milí študenti, dávame Vám do pozornosti nový manuál a smernicu k písaniu záverečných a rigoróznych prác - na stiahnutie tu.


  ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ

  Rektor Vysokej školy DTI vyhlasuje v akademickom roku 2017/2018 10. ročník celoškolskej súťaže ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI.

  Súťaž sa uskutoční v dvoch kategóriách:

  1.        Kategória: Prvý stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)
  2.        Kategória: Druhý stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.)
   

  Prihlášky do súťaže adresujte na Vysoká škola DTI, Mgr. Doričková - rektorát, Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom v termíne do 3.05.2018.

  Termín súťaže: 15.05.2018

  Dokumenty k ŠVOČ na stiahnutie - tu.


  ROZHODNUTIE REKTORA O PREDĹŽENÍ SKÚŠKOVÉHO OBDOBIA

  Na základe čl. 13 ods. 2 Študijného poriadku Vysokej školy DTI povoľujem predĺženie skúškového obdobia zimného semestra v akademickom roku 2017/2018 do 31. marca 2018.

  doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., rektor VŠDTI


  INFORMÁCIA K PREVZATIU DIPLOMOV

  Oznamujeme absolventom našej školy, ktorí ukončili štúdium úspešným vykonaním náhradnej/opravnej štátnej skúšky v mesiaci október 2017, že diplom o udelení akademického titulu bakalár si môžete prevziať osobne dňa  20.10.2017 v čase 08.00-14.30 hod. na študijnom oddelení VŠ DTI, Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom. Potrebné je preukázanie sa platným občianskym preukazom. Diplom je možné prevziať aj počas promócií začiatkom mesiaca február 2018 (termín promócií bude upresnený).


  AKTUÁLNE INFORMÁCIE O SPÔSOBE PREDĹŽENIA PLATNOSTI PREUKAZU ŠTUDENTA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

  Preukaz denného študenta ISIC je aktuálne platný už len do 30.9.2017.

  Po zápise do vyššieho ročníka je potrebné predĺžiť platnosť preukazu, vizuálne aj elektronicky.

  Preukaz bude mať po predĺžení platnosť až do 30.9.2018.

  Predlžovanie platnosti preukazu bude pre ak. rok 2017/2018 realizované počas zápisov po odovzdaní kartičiek ISIC spolu so žiadosťou, ktorú nájdete na stránke školy – www.dti.sk v sekcií dokumentov.

  Od 01.10.2017 budú nepredĺžené preukazy zablokované (v interných aj externých systémoch).

  Bez tejto známky po 1.10.2017 nemáte platnú licenciu ISIC a Váš preukaz bude vyradený z medzinárodnej databázy platných ISIC preukazov!

  Svet zliav sa pred Vami uzavrie nielen vo svete, ale aj na Slovensku.

  K známke ISIC 09/2018 dostanete aj kupónovú knižku s 58 špeciálnymi kupónmi na extra zľavy, ktoré si viete aj opakovane stiahnuť po prihlásení na stránke www.isic.sk.

   

   


  POSTUP PREDĹŽENIA PLATNOSTI ŠTUDENTSKÉHO PREUKAZUZNÁMKOU ISIC 09/2018

  1. zistite si, v ktorý deň prebieha zápis do nového akademického roku
  2. absolvujte zápis
  3. na svoj preukaz ISIC dostanete známku 09/2018 a kupónovú knižku s 58 extra zľavami
  4. preukaz Vám pracovník aktivuje na univerzitnom termináli

   


 • BANKA NÁVRHOV

  Milé študentky, milí študenti,

  v prvom rade sa Vám chcem poďakovať za všetky námety, podnety, odporúčania a pripomienky, ktoré ste vložili do Banky návrhov, ktorá sa nachádza vo vestibule Vysokej školy DTI. Najpočetnejšie podnety sa dotýkali nasledujúcich oblastí:

  • obohatenie ponuky bufetu (napr. vegetariánska strava),
  • výmena klasických tabúľ za bezprašné,
  • umožniť pokračovanie štúdia v magisterskom stupni (Manažment),
  • sprostredkovanie ubytovania v mieste výučby,
  • vytvorenie študentskej oddychovej zóny.

  Všetky námety a pripomienky boli v súlade so systémom manažérstva kvality na našej vysokej škole prerokované a boli prijaté nasledovné opatrenia. Ponuka bufetu bude rozšírená o vegetariánsku stravu. Informáciu nájdete v priestoroch bufetu. Pri inovácii materiálno-technického vybavenia učební a priestorov vysokej školy budeme prihliadať na Vaše požiadavky na výmenu tabúľ a vytvorenie študentskej oddychovej zóny. Priebežne Vás budeme o realizácii zmien informovať na informačnom paneli VŠ DTI. Akreditovanie druhého stupňa manažérskeho študijného programu je v procese riešenia. Informácia o výsledku bude dostupná na všetkých komunikačných kanáloch používaných na VŠ DTI. Úspešnosť rokovaní o možnostiach ubytovania v mieste výučby je závislá na externých partneroch, čiastkové odporúčania o riešeniach v tejto oblasti poskytne študijné oddelenie.

  Milé študentky, milí študenti, ďakujem za Vaše námety, podnety a odporúčania. Neváhajte nás aj v budúcnosti kontaktovať.

  doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, prorektor pre kvalitu a rozvoj


  RIGORÓZNE SKÚŠKY 2017

  Oznamujeme rigorózantom, ktorí odovzdali rigoróznu prácu v decembri 2016 - marci 2017, že rigorózne skúšky sa budú konať dňa 8.6. 2017 v priestoroch Vysokej školy DTI v Dubnici nad Váhom, Sládkovičova 533/20.


  Mobilná aplikácia MAIS Študent

  Vysoká škola DTI spustila program MAIS Študent  v mobilnej aplikácii pre OS Android. V základnej verzii ponúka vybrané funkcionality študentského rozhrania systému MAIS ako: prehľad, novinky, termíny skúšok, index a ďalšie funkcionality sa plánujú v budúcnosti pridávať.

  Aplikáciu je možné stiahnuť prostredníctvom Google Play po zadaní kľúčových slov „MAIS Študent“. Priamy link na stiahnutie je:
  https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.iternal.mais.student


  Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium

  Milí študenti, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA. Štipendium umožňuje 6 - 9 mesačný štúdijný/výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené magisterské/ inžinierske vzdelanie. Viac sa dozviete na našom facebooku: https://www.facebook.com/vsdti/


  ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ

  Rektor Vysokej školy DTI vyhlasuje v akademickom roku 2016/2017 9. ročník celoškolskej súťaže ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI.

  Súťaž sa uskutoční v dvoch kategóriách:

  1.        Kategória: Prvý stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)
  2.        Kategória: Druhý stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.)
   

  Prihlášky do súťaže adresujte na Vysoká škola DTI, Mgr. Doričková - rektorát, Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom v termíne do 30.04.2017.

  Termín súťaže: 23.05.2017

  Dokumenty k ŠVOČ na stiahnutie - tu.


  INFORMÁCIA K PREVZATIU DIPLOMOV PaedDr.

  Oznamujeme absolventom rigorózneho konania, že si diplom o udelení  akademického titulu doktor pedagogiky (v skratke „PaedDr.“) môžete prevziať:  osobne od 12.1.2017 – 28.02.2017

  - v pondelok – piatok / 08.00-14.30 hod.,

  - v sobotu / 08.00-12.00 hod.

  na študijnom oddelení DTI (p. Vachová), Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom. Potrebné je preukázanie sa platným občianskym preukazom a dokladom o úhrade faktúry (poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu „doktor pedagogiky (PaedDr.).

  Zároveň Vás prosíme, aby ste si vo vlastnom záujme termín prevzatia diplomu dohodli na študijnom oddelení aspoň deň vopred - telefonicky / mailom.


  VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2017

  Milí študenti, vážení kolegovia, krásne prežitie vianočných sviatkov, v novom roku veľa šťastia, zdravia, spokojných a úspešných dní, Vám praje vedenie Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom.

  Z dôvodu čerpania dovolenky bude škola v dňoch 23.12. 2016 - 6.1. 2017 zatvorená.


  INFORMÁCIA K PREVZATIU DIPLOMOV

  Oznamujeme absolventom našej školy, ktorí ukončili štúdium úspešným vykonaním štátnej skúšky, že diplom o udelení akademického titulu bakalár/magister si môžete prevziať osobne od 25.11.2016 – do 20.12.2016 / v pracovných dňoch, v čase 08.00-14.30 hod. na študijnom oddelení DTI, Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom. Potrebné je preukázanie sa platným občianskym preukazom. Zároveň Vás prosíme, aby ste si termín prevzatia diplomu dohodli  na študijnom oddelení deň vopred - telefonicky / mailom:

  Bc. štúdium: p. Rigová – 0915 743 193, rigova@dti.sk

  Mgr. štúdium: p. Pagáčová – 0915 756 022, pagacova@dti.sk


  RIGORÓZNE SKÚŠKY 2016

  Oznamujeme rigorózantom, ktorí odovzdali rigoróznu prácu v septembri 2016, že rigorózne skúšky sa budú konať v dňoch 14.12. - 15.12.2016 v priestoroch Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom, Sládkovičova 533/20.


  AKTUÁLNE INFORMÁCIE O SPÔSOBE PREDĹŽENIA PLATNOSTI PREUKAZU ŠTUDENTA PRE AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

  Preukaz denného študenta ISIC je aktuálne platný už len do 30.9.2016.

  Po zápise do vyššieho ročníka je potrebné predĺžiť platnosť preukazu, vizuálne aj elektronicky.

  Preukaz bude mať po predĺžení platnosť až do 30.9.2017.

  Predlžovanie platnosti preukazu bude pre ak. rok 2016/2017 realizované počas zápisov u pani Tatiany Valkovej (valkova@dti.sk).

  Od 01.10.2016 budú nepredĺžené preukazy zablokované (v interných aj externých systémoch).

  Predĺženie platnosti preukazu bude možné až po uhradení faktúry za štúdium.

  Bez tejto známky po 1.10.2016 nemáte platnú licenciu ISIC a Váš preukaz bude vyradený z medzinárodnej databázy platných ISIC preukazov!

  Svet zliav sa pred Vami uzavrie nielen vo svete, ale aj na Slovensku.

  K známke ISIC 09/2017 dostanete aj kupónovú knižku so 60 špeciálnymi kupónmi na extra zľavy, ktoré si viete aj opakovane stiahnuť po prihlásení na stránke www.isic.sk.

  POSTUP PREDĹŽENIA PLATNOSTI ŠTUDENTSKÉHO PREUKAZU ZNÁMKOU ISIC 09/2017 pre študentov DTI:

  • zistite si, v ktorý deň prebieha zápis do nového akademického roku
  • uhraďte faktúru za štúdium do dňa splatnosti
  • absolvujte zápis
  • odovzdajte ISIC študijnej referentke spolu s vypísanou žiadosťou o prolongáciu
  • na svoj preukaz ISIC dostanete známku 09/2017
  • preukaz Vám pracovník aktivuje na univerzitnom termináli

   

  Žiadosti o vydanie a predĺženie preukazu ISIC nájdete v sekcii Pre študentov - v časti Dokumenty.


 • INFORMÁCIA K PREVZATIU DIPLOMOV

  Oznamujeme absolventom našej školy, že si môžu prevziať diplom proti podpisu alebo na základe overeného splnomocnenia, ktoré je dostupné v sekcii "Dokumenty" v časti "Iné dokumenty pre študentov", dňa 19.7. 2016  v čase od 9.00 - 13.00 hod. na študijnom oddelení DTI v Dubnici nad Váhom. Individuálny termín prevzatia diplomu je potrebné si dohodnúť telefonicky na študijnom oddelení - tel. č.: 042/44 24 123


 • KONZULTÁCIE K VYPRACOVANIU RIGORÓZNYCH PRÁC

  Pozývame všetkých rigorózantov DTI na konzultácie k rigoróznym prácam, ktoré sa budú konať dňa 30.05.2016 o 15,00 hod. v priestoroch Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom. Konzultácie budú organizované v skupinách podľa odborného zamerania rigoróznych prác.
  Hlavnou náplňou konzultácií bude zodpovedanie otázok rigorózantov týkajúcich sa vypracovávania ich prác. V zmysle uvedeného Vám odporúčame pripraviť si otázky týkajúce sa spracovania Vašich prác, na ktoré Vám zodpovedia a príslušné aspekty vysvetlia pedagógovia jednotlivých odborov.

  Zároveň upozorňujeme na novú smernicu k rigoróznemu konaniu, platnú od 03.05.2016.

 • Na stiahnutie


 • RIGORÓZNE SKÚŠKY 2015/2016

  Oznamujeme rigorózantom, že rigorózne skúšky sa budú konať v dňoch 14.6. - 16.6.2016 v priestoroch Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom, Sládkovičova 533/20.


  ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ

  Rektor Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom vyhlasuje v akademickom roku 2015/2016 8. ročník celoškolskej súťaže ŠTUDENTSKEJ
  VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI.

  Súťaž sa uskutoční v dvoch kategóriách:

  1.        Kategória: Prvý stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)
  2.        Kategória: Druhý stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.)
   

  Prihlášky do súťaže adresujte na Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Mgr. Doričková - rektorát, Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
  v termíne do 29.04.2016.

  Termín súťaže: 25.05.2016

  Dokumenty k ŠVOČ na stiahnutie - tu.


  INFORMÁCIA K PREVZATIU DIPLOMOV PaedDr.

  Oznamujeme absolventom rigorózneho konania (07.-08.12.2015), že si od 26.01.2016  v čase 8.30- 14.30 hod. (v pracovných dňoch) na študijnom oddelení DTI (p. Vachová), môžu prevziať diplom o udelení akademického titulu PaedDr. osobne proti podpisu, alebo na základe overeného splnomocnenia, ktoré je dostupné v sekcii "Dokumenty" v časti "Iné dokumenty pre študentov".