Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Knižnica

 • Akademická knižnica v Dubnici nad Váhom

  Akademická knižnica - KNIŽNICA Vysokej školy DTI - je informačné pracovisko slúžiace na podporu pedagogického a vedecko-výskumného procesu na VŠ DTI. Zabezpečuje knižnično-informačné činnosti, bibliograficky registruje publikačnú činnosť učiteľov, poskytuje knižnično-informačné služby študentom, učiteľom a zamestnancom VŠ DTI ako aj odbornej verejnosti. Knižnica využíva moderný knižnično-informačný systém DAWINCI. Súčasťou knižnice je aj študovňa. 
   

  ON-LINE katalóg Knižnice VŠ DTI v Dubnici nad Váhom umožňuje vyhľadávanie v databáze Knižnice VŠ DTI podľa autora, názvu, roku vydania resp. kľúčového slova.

  ON-LINE KATALÓG - TU 

   

   

  Katalógy knižníc v ČR

  Národní knihovna ČR

  Vědecká knihovna v Olomouci

  Moravská zemská knihovna

   

  Evidencia publikačnej činnosti

  Legislatívna úprava publikačnej činnosti:

  Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. z 5.12.2020 – O centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

  Zákon č. 126/2015 o knižniciach ukladá akademickým knižniciam na vysokých školách povinnosť bibliografickej registrácie publikačnej činnosti vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov vysokej školy.

  Od 1. januára 2013 je platná Vyhláška č. 456/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti  (opravené znenie Prílohy č. 1). Zabezpečuje jednotný postup pri registrovaní a vykazovaní publikačnej činnosti, vymedzuje predmet bibliografickej registrácie, definuje základné pravidlá a kategórie publikácií a umeleckej činnosti a ohlasov.

  Databázy CREPČ a CREUČ sú verejne prístupné na internete.

  • Hodnotiteľská komisia - odborný hodnotiteľský orgán Ministerstva školstva, vedy a výskumu, ktoré sa vyjadruje na požiadanie certifikačného úradu (CVTI SR) k zaradeniu publikácií a umeleckých výstupov podľa príloh Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012. Skladá sa z predsedu, podpredsedu a ďalších členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister školstva na základe návrhov reprezentácie vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a reprezentatívnych združení zamestnávateľov. Hodnotiteľská komisia má 15 členov, z ktorých jednu tretinu tvoria zástupcovia podnikateľskej sféry.
  • Odvolací proces - postup v prípade nesúhlasu s návrhom na preradenie do inej kategórie publikačnej činnosti

   

  Dôležité linky:

  Katalóg evidencie publikačnej činnosti pedagógov umožňuje vyhľadávanie v databáze Knižnice VŠ DTI podľa autora, názvu, roku vydania resp. kľúčového slova.

  ON-LINE KATALÓG - TU 

  http://cms.crepc.sk/

  Vyhláška MŠVVaŠ SR č.456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/397/

   

  Aktuálne pokyny CREPČ tu: http://cms.crepc.sk/

  http://cms.crepc.sk/pokyny-creu%C4%8D-2019.aspx

   

  Karentované časopisy

   

  Karentovaný časopis je zaužívané označenie vedeckých časopisov, ktoré sú registrované a spracovávané službou Current Contents. Current Contents vydáva od roku 1958 Institute for Scientific Information (ISI, USA).

  Táto služba vznikla v čase, keď časopisy vychádzali len v tlačenej podobe, s predpokladaným časovým sklzom potrebným na vydanie konkrétneho čísla časopisu. Current Contents v predstihu prinášali obsahy čísel časopisov, ktoré mali vyjsť v tlači, čím informovali vedeckých pracovníkov o výsledkoch dosiahnutých vo vede. Vedecké časopisy spracovávané v Current Contents možno právom považovať za významné v danom odbore, pretože pred zaregistrovaním v Current Contents prechádzajú prísnym výberom odborníkov ISI a musia spĺňať stanovené kritériá.

  Časopisy sú evidované v niektorej zo 7 tematických sérií Current Contents Connect, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Science.

  1. Current Contents® / Agriculture, Biology & Environmental Sciences
  2. Current Contents® / Arts & Humanities
  3. Current Contents® / Clinical Medicine
  4. Current Contents® / Engineering, Computing & Technology
  5. Current Contents® / Life Sciences
  6. Current Contents® / Physical, Chemical & Earth Sciences
  7. Current Contents® / Social & Behavioral Sciences

  Vyhľadávanie karentovaných časopisov

  Zoznamy karentovaných časopisov možno nájsť na webovej stránke ISI. Každý záznam o časopise obsahuje názov, periodicitu, ISSN a kontakt na vydavateľa. Staršie ročníky časopisov je potrebné si overiť v Current Contents za príslušný rok.

  Karentované časopisy je možné vyhľadávať aj podľa ISSN.

   

  Predátorské publikovanie

  Označenie predátorskí vydavatelia/časopisy je súhrnné označenie podvodných, pseudovedeckých vydavateľov/časopisov, ktorých typickým znakom je vlastný zisk na úkor kvality. Termín pochádza z dielne knihovníka, odborníka na metadáta Jeffreyho Bealla z University of Colorado v Denveri.

  Tento fenomén vznikol rozmachom zlatej cesty otvoreného publikovania, kde sa poplatky za publikovanie článku prenášajú na autora. Podvodné praktiky takýchto vydavateľov poškodzujú celú myšlienku Open Access iniciatív, ktorých cieľom je sprístupňovať výsledky vedeckej a výskumnej práce financovanej z verejných prostriedkov širokej verejenosti.

  Téma  predátorských praktík  v akademickom a vedeckom prostredí je čoraz aktuálnejšia vo svete i na Slovensku. Pribúdajú elektronické časopisy a články s otvoreným prístupom. Ich rezervy sú v kvalite recenzných konaní. Posúdenie je v kompetencii  redakčnej rady, ktorá je  neprofesionálne zostavená, absentuje kvalita odborníkov z danej oblasti. Tým sa významne zvyšuje počet nekvalitných výstupov. Mnohí autori o týchto praktikách netušia a preto im jednoducho „naletia“ a zaplatia nemalé finančné prostriedky za vydanie článkov.

  Poznávacie znaky predátorských časopisov:

  • Jedná sa prevažne online časopisy, ktoré formálne vykazujú znaky kvalitných časopisov s open access (OA) prístupom

  • Pred publikovaním článku požadujú poplatky - zvyčajne sú to nemalé sumy

  • Neprebieha výber článkov, jediným kritériom na zaradenie článku do časopisu je zaplatenie poplatku

  • Autorom posielajú formou e-mailov žiadosti, aby publikovali svoje články na základe zavádzajúcich/nesprávnych údajov o impakt faktore či indexovaní v scientometrických databázach alebo ich pozývajú, aby sa stali súčasťou vedeckých rád ich časopisov

  • Fiktívne vykazujú recenzné konania

  • Názvy časopisov kopírujú mená prestížnych existujúcich časopisov

  • Sídlo vydavateľstiev neexistuje, alebo používajú len P. O. BOX

  • Viac informácií o charakteristikách predátorských časopisov/vydavateľov môžete nájsť napríklad na stránke Stop predatory journals, keďže tzv. Beallov zoznam bol 18. 01. 2017 stiahnutý z internetu.

  Užitočné  linky a články:

  Open Access Scholary Publishers Association - https://oaspa.org/

  Časopisy s ukradnutnou identitou - https://predatoryjournals.com/hijacked/

  Falošné metriky - https://predatoryjournals.com/metrics/

   

  Kontaktné osoby:
  Vedúca knižnice: PaedDr. Marcela Kopincová
  Tel.: +421 917 351 364
  E-mail: kopincova@dti.sk

   

   

  Evidencia publikačnej činnosti:
  PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.
  Tel.: +421 915 728 144
  E-mail:porubcanova@dti.sk

  Spracovatelia:

  PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.

  E-mail: hanuliakova@dti.sk

  Adresa
  Akademická knižnica VŠ DTI

  Vysoká škola DTI
  Sládkovičova 533/20
  018 41  Dubnica nad Váhom 

  Kontakt
  Vedúca knižnice:
  PaedDr. Marcela Kopincová
  Tel.: +421 917 351 364 
  E-mail
  kopincova@dti.sk

  Otváracie hodiny  
  pondelok - piatok: 12.00 - 15.00 hod.

   

   

     
 • Na stiahnutie