Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Výberové konania

 • Predseda správnej rady Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom v zmysle s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a funkcií profesorov a docentov na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom vypisuje výberové konanie na funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

  • 1 funkčné miesto odborného asistenta v odbore 3.3 Ekonómia a manažment pre výučbu predmetov: Podniková ekonomika,Účtovníctvo, Finančno-ekonomická analýza a Mikroekonómia.

   

  Kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa, vedecko-pedagogický titul PhD.,
  • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore.

  Termín nástupu: marec 2017

  Požadované doklady:

  • prihláška do výberového konania,
  • štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
  • prehľad o publikačnej činnosti, citáciách a ohlasoch,
  • overené doklady o vzdelaní, o dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti a o doterajšej praxi.

  Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 31.12. 2016 na adresu:

  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Ul. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom

  Obálku označte heslom „Výberové konanie DTI

   

  Dubnica nad Váhom 5.12.2016

   

   

                                                                                                      doc. Ing. Daniel Lajčin, PhD., MBA

                                                                                                            predseda správnej rady DTI