Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Výberové konania

 • Predseda správnej rady Vysokej školy DTI vyhlasuje v súlade s §77 ods.1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkčné miesto:

   

  1 funkčné miesto ,,profesor“ v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy

   

  Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  • sústavné plnenie aktuálne platných minimálnych prahových hodnôt kritérií pre inauguračné konanie v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a funkcií profesorov a docentov na Vysokej škole DTI;
  • aktívna znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka;

   

  Termín nástupu do zamestnania: 1. marec 2023

  Miesto výkonu práce: Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom

   

  Požadované doklady od všetkých uchádzačov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe
  • overené kópie dokladov o vzdelaní
  • u dokladov o vzdelaní získaných na zahraničných vysokých školách nostrifikáciu najvyššieho ukončeného vzdelania na výkon regulovaného povolania v SR
  • prehľad publikačnej a vedecko – výskumnej činnosti za posledné 2 roky
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

   

  Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do dvoch týždňov od uverejnenia oznamu s označením ,,VÝBEROVÉ KONANIE“ na adresu:

  Vysoká škola DTI

  Ul. Sládkovičova 533/20

  018 41 Dubnica nad Váhom

   

   

  V Dubnici nad Váhom 17.1.2023                                                                                                                                        doc. PaedDr. Ing. Daniel Lajčin, PhD., DBA, LL.M

                                                                                                                                                                                                  predseda správnej rady Vysokej školy DTI

 • Na stiahnutie