Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium

 •  

  1. UČITEĽSTVO EKONOMICKÝCH PREDMETOV

  Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
  Forma štúdia: denná, externá
  Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky (denná a externá forma)
  Metóda štúdia: kombinovaná

  2. MANAŽMENT

  Študijný odbor: ekonómia a manažment
  Forma štúdia: denná, externá
  Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky denná, 2,5 roka externá forma
  Metóda štúdia: kombinovaná

   

  PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

  • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa § 56 ods. 2 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

  • Na štúdium budú prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok, na základe posúdenia predpokladov uchádzača úspešne absolvovať štúdium v rámci prijímacieho konania. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača.

   

  PRIJÍMACIE KONANIE:

  • Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky. Prihlášky môžete podať poštou, alebo e-mailom. Odporúčame prihlášku zaslať  e-mailom (aj bez podpisu uchádzača).
  • K prihláške na štúdium stačí doložiť neoverené kópie (skeny) dokumentov v elektronickej podobe. Overené dokumenty a potvrdenia uchádzači doručia dodatočne po zápise poštou. O ďalšom postupe budú zo strany našej vysokej školy informovaní.

   

  Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

  • riadne vyplnené tlačivo
  • prílohy:
  • oskenovaná kópia vysokoškolského diplomu (absolventi VŠ DTI v Dubnici nad Váhom priložia neoverenú kópiu vysokoškolského diplomu)
  • životopis
  • oskenovaná kópia vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (neplatí pre absolventov VŠ DTI).

   

  TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK

  Riadny termín: do 31. 03. 2023
  Náhradný termín: do 30. 06. 2023
  Dodatočný termín: do 30. 09. 2023

   

  ŠKOLNÉ A POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE (UEP)

  Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
  Školné na semester v akademickom roku 2023/2024: 566,- eur (v dennej i externej forme štúdia)
   

  ŠKOLNÉ A POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE (Manažment)

  Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
  Školné na semester v akademickom roku 2023/2024: 654,- eur (v dennej i externej forme štúdia)
   

   INFORMÁCIE

  Riadne vypísanú a podpísanú prihlášku na štúdium s prílohami je potrebné zaslať na adresu:
  Vysoká škola DTI
  Sládkovičova 533/20
  018 41 Dubnica nad Váhom
  alebo e-mailom na: prihlasky@dti.sk 
   
   
  Mobil:   +421 915 756 022
  Email:     studijne@dti.sk
  Web:       www.dti.sk
 • Na stiahnutie