Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Veda a výskum

 • Vedeckovýskumná a publikačná činnosť vedeckopedagogických pracovníkov Vysokej školy DTI je súčasťou ich pracovnej činnosti a popri kvalitnej vzdelávacej činnosti predstavujú významnú časť ich vedeckej  tvorby. Táto vedecká tvorba je cieľavedome riadená a sledovaná a pozornosť sa venuje predovšetkým takým projektom a publikačným výstupom, ktoré  sú vysoko hodnotené v rámci akreditácie študijných programov ako aj v rámci komplexnej akreditácie (predovšetkým zahraničné a domáce vedecké monografie, články v databázových vedeckých časopisoch, články vo vedeckých časopisoch v svetovom jazyku a pod.)

  V projektovej činnosti sa sústreďujeme predovšetkým na projekty KEGA, VEGA, IGA, APVV a ESF.

  DTI má svoje vydavateľstvo vedeckej a odbornej literatúry a edičnú činnosť DTI riadi edičná komisia. Nezabúdame ani na organizovanie vedeckých podujatí a takisto podporujeme účasť našich zamestnancov na podobných podujatiach doma i v zahraničí.

  Vedecká činnosť študentov v rámci ŠVOČ je taktiež neoddeliteľnou súčasťou vedeckej činnosti na DTI.

  Vydávame vedecký časopis Acta Educationis Generalis, ktorý je v databáze ERIH a DOAJ.

  Vedecké projekty

  Publikačné výstupy vedeckých projektov IGA

  Vedecké podujatia

  Vedecký časopis Acta Educationis Generalis

  Habilitačné a inauguračné konania