Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Poplatky za štúdium

 • Smernica o školnom a poplatkoch platná pre akademický rok 2024/2025

  Aktuálna smernica o školnom a poplatkoch č. SR-1/2024 platná pre akademický rok 2024/2025 je pre uchádzačov o štúdium na Vysokej škole DTI, ako aj pre študentov  študujúcich v študijných programoch 1., 2. a 3. stupňa, ako aj pre študentov rigorózneho pokračovania k dispozícii tu:

 • Na stiahnutie

 •  

  Pôžičky pre študentov z Fondu na podporu vzdelávania

  Fond na podporu vzdelávania vznikol 1.1.2013 zákonom č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov. Fond na podporu vzdelávania zároveň zabezpečuje správu pôžičiek poskytnutých Študentským pôžičkovým fondom a Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov.

  Pri svojej činnosti fond úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Študentskou radou vysokých škôl ako aj s Asociáciou doktorandov Slovenska.

  O pôžičku pre študentov môže požiadať:

  • študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Bc. študijný program)
  • študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Mgr., Ing., Dr. študijný program). Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.

  Žiadateľ o pôžičku zároveň musí spĺňať nasledovné požiadavky:

  • mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo
  • byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo
  • byť občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo jeho rodinným príslušníkom s právom na trvalý pobyt.

  Žiadosť o pôžičku môže podať len žiadateľ, ktorý je už zapísaný do ročníka.

  Pôžička nebude poskytnutá žiadateľovi, ktorému už v minulosti bolo poskytnutých šesť pôžičiek. Do počtu šiestich pôžičiek sa počítajú aj pôžičky poskytnuté Študentským pôžičkovým fondom.

  Bližšie informácie nájdete na webovej stránke https://www.fnpv.sk/