Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Profil vysokej školy

 • Vysoká škola DTI pôsobí ako súkromná vysoká škola na základe uznesenia vlády SR č. 200 zo dňa 1. marca 2006. Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch.

   

  Bakalárske študijné programy:

  • Učiteľstvo praktickej prípravy (študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy),

  • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch (študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy),

  • Manažment (študijný odbor Manažment a ekonómia),

   

  Magisterské študijné programy:

  • Učiteľstvo ekonomických predmetov (študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy),

  • Manažment (študijný odbor Manažment a ekonómia).

   

  Doktorandský študijný program v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy:

  • Didaktika technických profesijných predmetov

   

  V súlade s § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení Akreditačnej komisie bolo Vysokej škole DTI priznané právo udeľovať akademický titul bakalár (Bc.) absolventom dennej a externej formy bakalárskeho štúdia, akademický titul magister (Mgr.) absolventom dennej a externej formy magisterského štúdia a akademický titul Philosophiae doctor (PhD.) absolventom dennej a externej formy doktorandského štúdia.

   

  Poslanie

  Hlavným poslaním Vysokej školy DTI je poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania v akreditovaných študijných programoch, uskutočňovanie tvorivého vedeckého bádania a poskytovanie ďalšieho vzdelávania prostredníctvom širokej ponuky kurzov a vzdelávacích aktivít. Vysoká škola sa orientuje na produkciu a šírenie poznatkov a inovácií predovšetkým v oblasti aplikovaných študijných programov a vedných disciplín, s dôrazom na prípravu odborníkov žiadaných na trhu práce, s cieľom prispieť k budovaniu znalostnej a udržateľne konkurencieschopnej ekonomiky Slovenska. Za týmto účelom spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, podnikateľskou sférou, verejným sektorom i mimovládnymi organizáciami a podieľa sa na medzinárodných projektoch.