Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch Bakalárske štúdium

Prihláška
 • Odbor:
  učiteľstvo a pedagogické vedy
 • Stupeň vysokoškolského štúdia:
  I. stupeň
 • Forma štúdia:
  denná, externá
 • Štandardná dĺžka štúdia:
  3 roky denná a externá forma
 • Cena za semester:
  335 € denná forma / 335 € externá forma
 • Bakalársky študijný program učiteľstvo praktickej prípravy, akreditovaný v rámci študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy, je zameraný na prípravu kvalifikovaných učiteľov predovšetkým pre oblasť praktického profesijného výcviku žiakov na stredných odborných školách.

  Absolventi trojročného bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch sú schopní koncipovať a vyučovať tie profesijné praktické predmety, ktoré sú zamerané prevažne na osvojovanie zručnostných a remeselných prvkov v profesijnom odbore ekonomika, pripravení viesť predovšetkým praktický odborný výcvik pre profesijnú prípravu v  oblasti profesijného zamerania na ekonomiku na stredných odborných školách, schopní integrovať teoretickú výučbu s praktickou výučbou, zabezpečovať administratívno–technické činnosti súvisiace s praktickým vyučovaním v odbornom vzdelávaní, schopní vykonávať aktivity súvisiace s mimoškolskou záujmovou činnosťou mládeže v príslušnom profesijnom odbore, pripravení študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr.), permanentne sa vzdelávať a majú získané návyky profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.

  ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA

  Absolvent prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania (Bc.) v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy je:

  • schopný koncipovať a vyučovať tie profesijné predmety, ktoré sú zamerané prevažne na osvojovanie zručnostných a remeselných prvkov v príslušnom profesijnom odbore,
  • pripravený viesť predovšetkým praktický odborný výcvik pre profesijnú prípravu v konkrétnej oblasti profesijného zamerania na stredných odborných školách,
  • schopný integrovať teoretickú výučbu s praktickou výučbou,
  • schopný zabezpečovať administratívno – technické činnosti súvisiace s praktickým vyučovaním v odbornom vzdelávaní,
  • pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr.),
  • schopný vykonávať aktivity súvisiace s mimoškolskou záujmovou činnosťou mládeže v príslušnom profesijnom odbore,
  • pripravený permanentne sa vzdelávať a má získané návyky profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.

  Absolvent prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy je spôsobilý vykonávať profesiu:

  • učiteľa (majstra odbornej výchovy) odborného praktického výcviku a ďalších praktických (zručnostných) profesijných predmetov na stredných odborných školách,
  • administratívno – technického pracovníka pre zabezpečovanie praktického vyučovania v odbornom vzdelávaní,
  • inštruktora predmetnej odbornej oblasti v mimoškolskej činnosti s mládežou.