Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Pozvánka na 9.ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Kuchárska kniha pre život

 •      

   

                                                 

   

                                  Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom

                                         Katedra školskej didaktiky

                                                 v kooperácii s

                            Krakowskou akademiou im. A.F.M w Krakowie

               Mendelovou univerzitou v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

   

                                       Vás srdečne pozývajú

                                                          na

   

   

               

               Medzinárodnú vedeckú konferenciu

               KUCHÁRSKA KNIHA PRE ŽIVOT

                                9. ročník

   

        Didakticko-odborové súvislosti pregraduálnej prípravy učiteľov

   

        Termín online konferencie:  17. október 2023, od 10:00 hod

   

  Konferencia si kladie za cieľ v rámci vedecko-teoretických východísk a praktických odporúčaní z edukačnej praxe reflektovať aktuálne potreby pregraduálnej edukácie. Cieľom konferencie je vytvoriť platformu na akademickú diskusiu odborníkov a mladých vedeckých bádateľov,  ktorá bude prepájať vedecké skúmanie a inovatívne stratégie edukácie v podmienkach vysokého školstva.   

   

  Konferencia sa realizuje, ako súčasť vedecko-výskumných projektov:

   

  Vzdelávanie učiteľov odborných predmetov v súlade s požiadavkami zelenej a digitálnej transformácie hospodárstva (KEGA 001VŠDTI-4/2022)

   

  Implementation of modern computer technologies in university student education  (SAE26.10.2020SK)

   

  Profesijná identita učiteľa experta v pedagogickej realite (IGA004DTI/2022)  

   

   

  Garantky konferencie:

  doc. PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.

  doc. PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.

   

   

 • Na stiahnutie