Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Funkčné zdelávanie

 •  

  V súčasnom období nie je schválená vyhláška k funkčnému vzdelávaniu, preto poskytneme konkrétne informácie o programoch funkčného vzdelávania po jej schválení.

  Vysoká škola DTI poskytuje programy funkčného vzdelávania:

  • Základný  program funkčného vzdelávania

   

  Rozširujúce moduly:       

  • Projektový manažment
  • Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení
  • Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia
  • Sebariadenie a manažérska etika

   

  Bližšie informácie:

  Základný program funkčného vzdelávania

  Druh vzdelávania: Funkčné vzdelávanie

  Evidenčné číslo: 1/2021 – FV

  Celkový rozsah vzdelávania: 70 hodín

  Cieľová skupina:

  • samostatný pedagogický zamestnanec
  • samostatný odborný zamestnanec
  • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
  • odborný zamestnanec s prvou atestáciou
  • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou
  • odborný zamestnanec s druhou atestáciou

   

  Cena: 169 EUR

  ___________________________________________________________________________

   

  Názov modulu: Rozširujúci modul Projektový manažment

  Druh vzdelávania: Funkčné vzdelávanie

  Evidenčné číslo: 2/2021 – FV

  Celkový rozsah vzdelávania: 30 hodín

  V súlade s § 66 ods. 7 písm. f) zákona (viď Potvrdenie o schválení modulu programu vzdelávania) poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie rozširujúceho modulu programu funkčného vzdelávania na výkon činnosti:

  • vedúci pedagogický zamestnanec
  • vedúci odborný zamestnanec

   

  Cena: 89 EUR

  ___________________________________________________________________________

   

  Názov modulu: Rozširujúci modul Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení

  Druh vzdelávania: Funkčné vzdelávanie

  Evidenčné číslo: 3/2021 – FV

  Celkový rozsah vzdelávania: 70 hodín

  V súlade s § 66 ods. 7 písm. f) zákona (viď Potvrdenie o schválení modulu programu vzdelávania) poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie rozširujúceho modulu programu funkčného vzdelávania na výkon činnosti:

  • vedúci pedagogický zamestnanec
  • vedúci odborný zamestnanec

   

  Cena: 129 EUR

  ___________________________________________________________________________

   

  Názov modulu: Rozširujúci modul Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia

  Druh vzdelávania: Funkčné vzdelávanie

  Evidenčné číslo: 4/2021 – FV

  Celkový rozsah vzdelávania: 90 hodín

  V súlade s § 66 ods. 7 písm. f) zákona (viď Potvrdenie o schválení modulu programu vzdelávania) poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie rozširujúceho modulu programu funkčného vzdelávania na výkon činnosti:

  • vedúci pedagogický zamestnanec
  • vedúci odborný zamestnanec

   

  Cena: 129 EUR

  _________________________________________________________________________

   

  Názov modulu: Rozširujúci modul Sebariadenie a manažérska etika

  Druh vzdelávania: Funkčné vzdelávanie

  Evidenčné číslo: 5/2021 – FV

  Celkový rozsah vzdelávania: 40 hodín

  V súlade s § 66 ods. 7 písm. f) zákona (viď Potvrdenie o schválení modulu programu vzdelávania) poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie rozširujúceho modulu programu funkčného vzdelávania na výkon činnosti:

  • vedúci pedagogický zamestnanec
  • vedúci odborný zamestnanec

   

  Cena: 89 EUR

  ___________________________________________________________________________

 • Na stiahnutie

 • Vyplnenú záväznú prihlášku prosíme doručiť na adresu Vysokej školy DTI. Termín: priebežne.

  Bližšie informácie získajú uchádzači u Bc. Ivany Hužovičovej mailom ihuzovicova@dti.sk.