Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

15. didaktická konferencia

 •  

   Vysoká škola DTI a Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku a
                 Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne v spolupráci
            s Informačnou spoločnosťou pre výchovu a vzdelávanie člen ZSVTS

                              Vás pozývajú na 15. didaktickú konferenciu

                                   s medzinárodnou účasťou zameranú na

   nové trendy vo vyučovaní matematiky na základných, stredných a vysokých školách

  a na skvalitňovanie vyučovania odborných predmetov na všetkých typoch a stupňoch.

   

  Termín konferencie:              19. október 2022 (streda)

  Miesto konania konferencie: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom

  Cieľ

  Didaktická konferencia je pokračovaním série úspešných Žilinských didaktických konferencií s medzinárodnou účasťou z rokov 2004 - 2011 a nadväzuje na ich tradíciu. Už po ôsmykrát je organizovaná v spolupráci Vysokej školy DTI (predtým Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom) s Pedagogickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne a v tomto roku po prvýkrát aj v spolupráci s Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Konferencia si kladie za cieľ vytvoriť vhodné podmienky na výmenu informácií a skúseností z oblasti najnovších trendov vyučovania matematiky, prírodných, technických a odborných predmetov na základných, stredných a vysokých školách a spojením úsilia tvorivých pedagógov, vedeckých pracovníkov a doktorandov dosiahnuť vyššiu úroveň vzdelávania v spomínaných oblastiach.

  Zborník

  Z prijatých a prezentovaných príspevkov bude vydaný postkonferenčný recenzovaný vedecký zborník, ktorý účastníci dostanú poštou do dvoch mesiacov po skončení konferencie.

  Štruktúra abstraktu a príspevku je striktne daná prepisovateľnými šablónami, ktoré si záujemcovia môžu stiahnuť na webovej stránke konferencie www.dti.sk v časti „pre verejnosť – veda a výskum –vedecké podujatia – 15. didaktická konferencia – dokumenty na stiahnutie“. Do zborníka budú zaradené len takto upravené a recenzentmi odporúčané príspevky. Na tejto stránke, ktorá bude postupne aktualizovaná, nájdete aj všetky potrebné informácie o konferencii aj formulár prihlášky na konferenciu.  Príspevok ako prílohu označte Vaším priezviskom a zasielajte mailom na adresu porubcanova@dti.sk

  Sekcie

  1. Aktuálne otázky didaktiky matematiky a histórie matematiky
  2. Aktuálne otázky didaktiky odborných predmetov a dejín techniky

   

  Vedecký výbor

  • doc. PaedDr. Silvia Barnová, PhD.
  • doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc.
  • doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
  • doc. Ing. Igor Černák, PhD.
  • prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
  • doc. PhDr. PaedDr. Gabriela Gabrhelová, PhD. 
  • doc. PaedDr. Zuzana Geršicová, PhD.
  • doc. PaedDr. Dalibor Gonda, PhD.
  • doc. PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.
  • doc. PaedDr. Lívia Hasajová, PhD.
  • prof. Ing. Roman Hrmo, PhD.
  • prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.
  • doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
  • doc. Ing. Peter Jakúbek, PhD.
  • doc. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD., Ph.D. 
  • doc. Ing. Lucia Krištofiaková, PhD.
  • doc. PaedDr. Ing. Daniel Lajčin, PhD. 
  • prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
  • prof. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD. 
  • doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • doc. PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.
  • doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
  • prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc.
  • doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.
  • doc. PhDr. Ladislav Zapletal CS.c, MBA 

   

  Organizačný výbor

  • PaedDr. Miroslava Bartáková
  • Ing. Bc. Nicole Bedriová, MBA
  • PaedDr. Simona Benková
  • Mgr. Monika Dohnanská, PhD.
  • PaedDr. Mária Doričková, PhD.
  • PhDr. PaedDr. Michal Hanák, PhD.
  • Mgr. Oľga Kissová
  • PaedDr. Katarína Kútiková
  • Mgr. Ing. Pavol Lukáč
  • Mgr. Ing. Peter Marinič, Ph.D.
  • Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
  • PhDr. Mrianna Sejutová Hudáková
  • PaedDr. PhDr. Václav Šimek
  • JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • RNDr. Štefan Tkáčik, PhD.
  • PhDr. Jan Válek, Ph.D.

   

  Účastnícky poplatok

  Vložné na konferenciu nie je, lebo všetky výdavky spojené s prípravou konferencie, s prípravou a vydaním zborníka a konferenčných materiálov budú financované z projektu KEGA č. 004KU-4/2022, Osobnosti slovenskej matematiky II - životné vzory pre budúce generácie. Účastníci konferencie uhradia iba cenu obeda v Rešraurácii Academus v budove školy v cene cca 5,- EUR.

   

  Miesto konania

  Konferencia sa uskutoční v budove Vysokej školy DTI v Dubnici nad Váhom, Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom. Mapa aj GPS súradnice sú k dispozícii na stránke školy www.dti.sk v sekcii kontakty.

  Zo železničnej stanice v Dubnici nad Váhom je k budove školy cca 7 minút, z autobusovej zastávky SPŠ v Dubnici nad Váhom cca 10 minút.

  Autom používajte výjazd z diaľnice D1 pri Nemšovej (smer Dubnica nad Váhom), v kruhovom objazde pri benzínovej pumpe Shell 3. výjazd, na začiatku Dubnice nad Váhom  po prvej svetelnej križovatke rovno a cca po 150 m odbočka vľavo, ešte cca 400 m. Parkovanie možné pri budove VŠDTI.

  Stravovanie

  Obed pre účastníkov bude zabezpečený podľa požiadaviek uvedených v prihláške v Reštaurácii Academus priamo v budove školy. Cena objednaného obedu (cca. 5 €) nie je zahrnutá do konferenčného poplatku a bude sa platiť pri prezentácii.

  Ubytovanie

  Ubytovanie pre účastníkov nezabezpečujeme, ale v prípade potreby nás kontaktujte a poradíme Vám  pri výbere vhodného a cenovo prístupného ubytovania v okolí.

   

  Dôležité termíny

  Zaslanie záväznej prihlášky                do 7. 10. 2022

  Konanie konferencie                               19 .10. 2022

  Zaslanie príspevku                              do 15.11. 2022

   

  Predbežný program konferencie

  8:00-9:00        registrácia účastníkov

  9:00-9:15        Otvorenie konferencie

  9:15-11:30      Plenárne prednášky

  11:30-12:30    Obed

  12:30-16:00    Prednášky v sekciách

  16:00             Ukončenie konferencie a spoločné posedenie účastníkov   

  Poznámka 1.: Presný program konferencie bude zverejnený na www stránke konferencie        a mailom zaslaný všetkým prihláseným účastníkom konferencie do 14.10.2022.

  Poznámka 2.: V rámci konferencie bude venovaný priestor aj na prezentáciu knižnej novinky: Euklides: Základy, ktorú preložil a napísal k nej komentáre pán prof. RNDr. Ján Čižmár, PhD. Knihu si budú môcť záujemcovia aj kúpiť a dať podpísať prítomnému autorovi.  

   

  Kontaktná adresa

  Pre prípadné otázky, organizačné záležitosti a zaslanie prihlášky a príspevku:

  prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.

  Vysoká škola DTI

  Sládkovičova 533/20

  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: lengyelfalusy@dti.sk

  tel.: +421 905 264 068

 • Na stiahnutie