Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Harmonogram akademického roka 2022/2023

 • Pre študentov denného štúdia učiteľských programov a študentov programu manažment (bc. a mgr. štúdium)

  ZIMNÝ SEMESTER

  Zápisy študentov

  02.09.2022 - 7.10.2022

  Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

  september 2022

  Výučba zimného semestra

  02.09.2022 - 11.12.2022

  Pedagogická prax 1 – bakalárske štúdium (učiteľské ŠP)

  Priebežná pedagogická prax – magisterské štúdium

  október – november 2022

  Skúškové obdobie zimného semestra

  5.12.2022 – 15.01.2023

  Štátne skúšky – náhradný a opravný termín

  19.10.2022 - 20.10.2022

  Rigorózne skúšky

  október a december 2022, marec a jún 2023

  LETNÝ SEMESTER

  Výučba letného semestra

  16.01.2023 – 14.05.2023

  Výučba –  3. ročník bakalárskeho štúdia a 2. ročník magisterského štúdia

  16.01.2023 – 31.03.2023

  Dizertačné skúšky

  január 2023

  Pedagogická prax 2 – bakalárske štúdium  (učiteľské ŠP)

  február – apríl 2023

  Súvislá pedagogická prax – magisterské štúdium

  február – marec 2023

  Skúškové obdobie letného semestra (3.ročník Bc. štúdium a 2.ročník Mgr. štúdium)

  01.04.2023 - 14.04.2023 

  Skúškové obdobie letného semestra

  15.05.2023 - 30.06.2023

  Termín odovzdania bakalárskych prác

  do 15.04.2023

  Termín odovzdania magisterských prác

  do 22.4.2023

  Štátne skúšky – riadny termín (bakalárske a magisterské štúdium)

  05.06. - 09.06. 2023

  Obhajoba dizertačných prác

  jún 2023

  Administratívna kontrola štúdia

  30.06.2023 – 10.07.2023

  Promócie

  jún - júl 2023

 • Pre študentov externého štúdia učiteľských programov

  ZIMNÝ SEMESTER – UEP 2. ročník predĺžené štúdium

  Výučba zimného semestra

  1.11.2022 - 6.2.2023

  Skúškové obdobie zimného semestra

   7.2.2023 – 26.2.2023

  Termíny odovzdania diplomových prác

  5.2.2023

   

  Štátne skúšky - riadny termín

  7.3.2023 – 9.3.2023

  Štátne skúšky - opravný termín

  August 2023

  ZIMNÝ SEMESTER – UPPEP 3.ročník predĺžené štúdium

  Výučba zimného semestra

  1.11.2022 - 6.2.2023

  Skúškové obdobie zimného semestra

   7.2.2023 – 26.2.2023

  Pedagogická prax1/ pedagogická prax 2

  December 2022 - január 2023

  Termíny odovzdania bakalárskych prác

  28.2.2023

   

  Štátne skúšky - riadny termín

  28.3.2023 – 30.3.2023

  Štátne skúšky - opravný termín

  August 2023

   

  ZIMNÝ SEMESTER – UEP 1. a 2.ročník

  Výučba zimného semestra

  1.11.2022 - 6.2.2023

  Skúškové obdobie zimného semestra

   7.2.2023 – 26.2.2023

  Priebežná pedagogická prax

  December 2022- január 2023

  LETNÝ SEMESTER

  Výučba letného semestra

  27.2.2023-28.5.2023

   

  Skúškové obdobie letného semestra

  29.5.2023 -30.6.2023

  Súvislá pedagogická prax

  Apríl – máj 2023

  Termíny odovzdania diplomových prác

  30.6.2023

  Štátne skúšky - riadny termín

  14.8.2023 – 18.8.2023

  Štátne skúšky - opravný termín

  Október 2023

   

  ZIMNÝ SEMESTER – UPPEP 1., 2. a 3.ročník

  Výučba zimného semestra

  1.11.2022 - 6.2.2023

  Skúškové obdobie zimného semestra

   7.2.2023 – 26.2.2023

  Pedagogická prax1

  December 2022- január 2023

  LETNÝ SEMESTER

  Výučba letného semestra

  27.2.2023 - 28.5.2023

   

  Skúškové obdobie letného semestra

  29.5.2023 -30.6.2023

  Pedagogická prax 2

  Apríl – máj 2023

  Termíny odovzdania bakalárskych prác

  30.6.2023

  Štátne skúšky - riadny termín

  14.8.2023 – 18.8.2023

  Štátne skúšky - opravný termín

  Október 2023