Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

doc. PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.

Prorektorka pre vedu a výskum, zástupkyňa vedúceho katedry

 • ID:

  KH: utorok 13.00 - 15.00

 • Katedra:

  Katedra školskej didaktiky

 • Email:

  porubcanova@dti.sk

 • Telefón:

 • Výučba

   

  Podieľa sa na výučbe v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy.

  Vyučované predmety:

  Pedagogická diagnostika

  Pedagogická komunikácia

  Špeciálna pedagogika

  Základy didaktiky

  Vývinová psychológia

  Psychológia tvorivosti

 • Projekty

   

  KEGA č. 005DTI-4/2018 Stratégie podpory adherencie žiakov   k pravidlám v edukačnom prostredí

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ, od 2/2021 – zodpovedný riešiteľ

   

  KEGA č. 036UKF-4/2014 Ovplyvňovanie agresívneho správania žiakov formovaním optimálnej klímy školy a triedy

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  KEGA č. 001DTI-4/2018 Školské podvádzanie ako problémový aspekt hodnotenia výsledkov výchovnovzdelávacieho procesu na stredných školách.

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  SCIENTIA–ARS-EDUCATIO, KRAKOW, INTRODUCTION OF MODERN COMPUTER TECHNOLOGIES IN UNIVERSITY STUDENT TRAINING Wprowadzenie nowoczesnych technologii komputerowych w kształcenie studentów

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

   

  Fundation of European Economic Interest Grouping, POSITIVE PSYCHOLOGY AS A NEW PARADIGM OF HIGH SCHOOL EDUCATION AIMED AT THE DEVELOPMENT OF PERSONAL COMPETENCIES FOR LIFE

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

   

  IGA 005DTI/2019 Educational Challenges in Teaching Field Didactics

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

 • Publikácie

   

  ORCID ID:                  0000-0001-5287-682X

  WOS Researcher ID:     

  SCOPUS Author ID:        57195348437

   

  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

  AAA01   PORUBČANOVÁ, D. & VANÍČKOVÁ, R. 2017. Financial literacy in the educational process. 1. vyd. Karlsruhe, DE: Ste-Con. 163 s. ISBN 978-39-4586- 221-6.

  AAA02   PORUBČANOVÁ, D. 2016. Education about Aesthetic values in selected European education systems. 1. vyd. - Karlsruhe, DE: Ste-Con. 123 s. ISBN 978-3-945862-11-7

  AAA03   PORUBČANOVÁ, D., MARKS, I., ROZVADSKÝ GUGOVÁ, G., GABRHELOVÁ, G., DOHNANSKÁ, M. 2020. Educational context of compliance with school rules. Ostrava: STS Science Centre. 128 s. ISBN 978-1-908235-14-5.

   

  ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

  ACA01   GÁBOROVÁ, Ľ. & PORUBČANOVÁ, D. 2016. Vybrané kapitoly z vývinovej psychológie. Brno: Tribun, EU. 133 s. ISBN 978-80-263-1088-4. 

  ACA02   GÁBOROVÁ, Ľ. & PORUBČANOVÁ, D. 2017. Vývinová psychológia. 2. rozšírené vyd. Brno: Tribun, EU. 216 s. ISBN 978- 80-263-1332-8. 

  ACA03   PORUBČANOVÁ, D. 2019. Pedagogická diagnostika v edukačnej teórii a praxi. Týn nad Vltavou: Nová forma. 183 s. ISBN 978-80-7612-137-9.

   

  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

  ACB01   PORUBČANOVÁ, D. 2014. Pedagogická komunikácia 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút, 2014. 121 s. (4 AH) [online]. ISBN 978-80-89400-84-3.

  ACB02   LABAŠOVÁ, E. & PORUBČANOVÁ, D. 2012. Pedagogická diagnostika. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút, 2012. - 168 s. (7,6 AH) ISBN 978-80-89400-42-3. (35 % = 3,1 AH).

   

  BCI Skriptá a učebné texty

  BCI01    GERŠICOVÁ, Z. & PORUBČANOVÁ, D. 2020. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v prostredí stredných odborných škôl. Dubnica nad Váhom: VŠ DTI, 128 s. [online] ISBN 978-80-8222-019-6. 

  BCI02    OBERUČ, J. & PORUBČANOVÁ, D. 2010. Základy didaktiky. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom. 145 s. ISBN 978-80-89400-09-6.

  BCI03    PORUBČANOVÁ, D. & HASAJOVÁ, L. BILČÍK, A. 2020. Vybrané kapitoly z pedagogickej komunikácie v odbornom vzdelávaní.  Dubnica nad  Váhom: VŠ DTI. [online] ISBN 978-80-8222- 015-8. 198 s.