Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Ing. Katarína Ižová, PhD.

 • ID:

  KH: piatok 11.00 - 13.00

 • Katedra:

  Katedra manažmentu a ekonómie

 • Email:

  izova@dti.sk

 • Telefón:

 • Výučba

  Podieľa sa na výučbe v študijných odboroch Učiteľstvo a pedagogické vedy a Ekonómia a manažment.
  Vyučované predmety:
  o     Podnikanie v malých a stredných podnikoch
  o     Dane a rozpočet
  o     Základy daňovníctva
  o     Daňovníctva
  o     Stimulácia a tvorba systémov odmeňovania
  o     Tovaroznalectvo
  o     Zákonné povinnosti podnikateľa
   

 • Projekty

  Projekt „Tvorba moderných podporných mechanizmov zameraných na rozvoj pedagogickopsychologických kompetencií začínajúcich vysokoškolských učiteľov technického a ekonomického zamerania na Žilinskej univerzite“ 

  Pozícia v projekte: člen projektového tímu, 
  Zúčastnené inštitúcie:  Žilinská univerzita, Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom
  Cieľ projektu: Aktualizovať a inovovať komplexný prístup vo vzdelávaní vysokoškolských učiteľov UNIZA v oblasti inžinierskej pedagogiky zavedením adaptačného vzdelávania pre začínajúcich vysokoškolských učiteľov, vytvorením viacerých moderných podporných mechanizmov a modernej elektronickej učebnice.
  Doba riešenia: 2020 – 2022
  Výsledky projektu: elektronická učebnica, vedecká monografia
   

 • Publikácie

  ORCID ID:        
  WOS Researcher ID:    
  SCOPUS Author ID:

      

  Štatistika publikácií:


  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách    2
  ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách    1
  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách    3
  ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch    2
  ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch    3
  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách    4
  AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách    3
  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách    5
  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách    8
  AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií    1
  BCI Skriptá a učebné texty    4
  BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch    1
  BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)    1
  DAI Dizertačné a habilitačné práce    1
  EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch    3
  Spolu: 42

  Štatistika ohlasov:
  Citácie v zahraničných publikáciách, neregistrované v citačných indexoch    11
  Citácie v domácich publikáciách, neregistrované v citačných indexoch    3
  Spolu: 14

   

  5 najvýznamnejších výstupov tvorivej činnosti za posledných 6 rokov:

   

   AAA Ižová Katarína, Gabrhelová Gabriela: A Comprehensive Approach to Social and Economic Factors of Water in Education 1. vyd. – Karlsruhe, Deutschland (Nemecko) : Ste-Con, 2017. – 140 s. ISBN 978-3-945862-22-3.

   

  AAA Ižová Katarína, Počiatková Michaela:  Kleine und mittlere Unternehmen im Kontext des europäischen Raumes 1. vyd. – Karlsruhe (Nemecko) : Ste-Con, 2020. – 174 s.  ISBN 978-3-945862-37-7.

   

  ACA  Ižová, Katarína: Vybraná problematika malého a stredného podnikania.1. vyd. – Praha (Česko) : Martin Koláček - E-knihy jedou, 2016. – 83 s.  ISBN 978-80-7512-726-6.

   

  ADE Ižová Katarína, Počiatková Michaela, Hilčíková Daniela:  Analysis of a water treatment in the EU countries and Slovakia as a part of envirnmental policy. In: Communications on Stochastic Analysis. Baton Rouge (USA) : Serials Publications, Delhi (India) : Serials Publications. – ISSN 0973-9599. – ISSN (online) 2688-6669. – suppl. Roč. 13, č. 8 (2019), s. 61-79.

   

  AFC Ižová Katarína, Hanák Michal, Bočková Katerina. Cooperation of enterprises with secondary vocational schools: comparative analysis in the context of the Czech republic and Slovakia. CBU International Conference, 8 [18.03.2020-20.03.2020, Praha, Česko]. – In: Proceedings of CBU in Social Sciences l Sciences, ISSN 2695-0715, ISSN 2695-0723 ; Vol 1). – ISBN 978-80-907722-6-7. – ISBN (elektronické) 978-80-907722-5-0, s. 91-97 [tlačená forma] [online]