Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Mgr. Monika Dohnanská, PhD.

 • ID:

  KH: pondelok 11.00 - 13.00

 • Katedra:

  Katedra manažmentu a ekonómie

 • Email:

  dohnanska@dti.sk

 • Telefón:

 • Výučba

  Podieľa sa na výučbe v študijných odboroch Učiteľstvo a pedagogické vedy a Ekonómia a manažment.
  Vyučované predmety:
  o     Marketing
  o     Základy marketingu
  o     Manažment
  o     Základy manažmentu
  o     Manažment ľudských zdrojov
  o     Národohospodárstvo
  o     Mikroekonómia
  o     Makroekonómia
   

 • Projekty

  Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti v rokoch 2018 – 2020 participácia ako členka riešiteľského kolektívu na riešení vedecko – výskumných úloh:


  projekt KEGA Projekt č. 005DTI-4/2018 Stratégie podpory adherencie žiakov k pravidlám v edukačnom prostredí 
  Vedúca  riešiteľka  projektu: PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.
                                                 PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD., od 18.02. 2020
  Doba riešenia projektu: 2018-2020., Druh účasti: riešiteľ projektu

   

  projekt IGA Projekt č. 004DTI/2019 „Preference of Colors of Project Team Members in the Didactic Context of Education in Higher Educations in EU Countries“
  Vedúca  riešiteľka  projektu: PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA  
  Doba riešenia projektu: 2019-2020., Druh účasti: člen projektového tímu
  Zúčastnené inštitúcie: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  Cieľ projektu: porovnať preferencie určitej tímovej role definované Belbinom (2003), (2004) s preferencií farby v kontexte práce v projektovom tíme, pokúsiť sa nájsť odpoveď na otázku, či preferencie konkrétnej farby reflektuje preferenciu určitej tímovej role.
  Výsledky projektu: stanovenie farebnej škály, ktorá ponúka inú sadu typických zástupcov jednotlivých farieb: červenej, modrej, zelenej, žltej, šedej, oranžovej a hnedej, získanie vysokého počtu relevantných teoretických vedeckých a praktických (aplikačných) výstupov, vedecká monografia, konferenčné výstupy
   

 • Publikácie

  ORCID ID:            
  WOS Researcher ID:    
  SCOPUS Author ID:    

   

  Štatistika publikácií:


  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách    1
  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách    4
  ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch    6
  ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch    3
  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách    4
  AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách    4
  AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách   2              
  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách    3
  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách    3
  AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií   1                          
  AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií    1 
  EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch    1
  GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií    2
  Spolu:     35

   

  Štatistika ohlasov: 
  [3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch    18
  [4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch    11  
  [5] Recenzie v zahraničných publikáciách   1
  Spolu:     30

   

  5 najvýznamnejších výstupov tvorivej činnosti za posledných 6 rokov:


  AAA ID: 173786 | Etika v souvislostech dneška [textový dokument (print)] / Zapletal, Ladislav [Autor, 60%] ; Dohnanská, Monika [Autor, 40%] ; Oberuč, Jaroslav [Recenzent] ; Králik, Jozef [Recenzent]. – 1. vyd. – Týn Nad Vltavou - Malá Strana (Česko) : Nová Forma, 2020. – 169 s. [8,45 AH] [tlačená forma]. – ISBN 978-80-7612-159-1
  https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EC9507141B5FF6F04E04A4DE38

   

  ACB ID: 178188 | Makroekonómia. Vybrané state [textový dokument (print)] / Maťovčíková, Daniela [Autor, 40%] ; Jenčová, Sylvia [Autor, 40%] ; Dohnanská, Monika [Autor, 20%] ; Kovář, Franišek [Recenzent] ; Tej, Juraj [Recenzent]. – 1. vyd. – Prešov (Slovensko) : Bookman, 2020. – 201 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-8165-382-7
  https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=72C4190EA10FC8F711DE6BC312

   

  ADE ID: 175884 | SCOPUS | Agile project management as one of the critical success factors in project risk management in machinery industry in Slovakia / Hilčíková, Daniela [Autor, 25%] ; Dohnanská, Monika [Autor, 25%] ; Lajčin, Daniel [Autor, 25%] ; Gabrhelová, Gabriela [Autor, 25%] 
  In: International Journal of Economics and Financial Issues [textový dokument (print)] . – ISSN 2146-4138. – 2020, s. 37-54 [tlačená forma]
  https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=77472A57103095E442090BB0E4

   

  ADE ID: 158546 | Colour Preference for Project Team Members in the Context of Their Team Role / Bočková, Kateřina [Autor, 34%] ; Porubčanová, Dáša [Autor, 33%] ; Dohnanská, Monika [Autor, 33%]. – DOI 10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.61.1004. 
  In: International Journal of Management Science and Business Administration [textový dokument (print)] . – ISSN 1849-5419. – ISSN (online) 1849-5664. – Roč. 6, č. 1 (2019), s. 27-36 [tlačená forma]
  https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=DD9282570EFDEA06527CC7BA1D

   

  ADE ID: 61458 | Lobbying activities in relation to implementation of EU Directive 91/477EEC on the control and aquisition of weapons / Bočková, Kateřina [Autor, 34%] ; Gabrhelová, Gabriela [Autor, 33%] ; Dohnanská, Monika [Autor, 33%]. – DOI 10.23762/FSO_VOL6NO2_18_7. 
  In: Forum scientiae oeconomia [textový dokument (print)] [elektronický dokument]. – ISSN 2300-5947. – ISSN (online) 2353-4435. – Roč. 6, č. 2 (2018), s. 91-104 [tlačená forma] [online]
  https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=605BD672739B0897A81AAED9