Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

doc. PaedDr. Ing. Peter Jakúbek, PhD., DBA, LL.M

kvestor

 • ID:

  KH: utorok 12.00 - 14.00

 • Katedra:

  Katedra manažmentu a ekonómie

 • Email:

  kvestor@dti.sk

 • Telefón:

 • Výučba

  Podieľa sa na výučbe v študijných odboroch Učiteľstvo a pedagogické vedy a Ekonómia a manažment.
  Vyučované predmety:
  o    Dane a rozpočet
  o    Základy účtovníctva
  o    Kontrola
  o    Kontroling
  o    Daňovníctvo
   

 • Projekty

  VEGA 1/0142/19 Psychoedukačná dimenzia inklúzie žiakov stredných škôl. Doba riešenia projektu:2019-2021. Riešiteľ

  ESF ITMS 26110230091 Manažér služieb v automobilovom priemysle. Doba riešenia projektu: 2012-2016. Riešiteľ.
   

 • Publikácie

  ORCID ID:                      0000-0002-3080-307X    
  WOS Researcher ID:    AAD-1812-2019
  SCOPUS Author ID:    54380050200

  Štatistika publikácií:

  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách    6
  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách    1
  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách    1
  ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch    1
  ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch    6
  ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch    2
  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach    5
  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách    5
  AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách    4
  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách    5
  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách    6
  BCI Skriptá a učebné texty    3
  BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch    3
  EAJ Odborné preklady publikácií - knižné    3
  FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)    1
  Spolu:     52

   

  Štatistika ohlasov: 
  [1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publikáciách, registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus)    3
  [3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch    23
  [4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch    15
  Spolu:     41

   

  5 najvýznamnejších výstupov tvorivej činnosti za posledných 6 rokov:

   

  ADM Grebennyk, Natalia, Navrozova, Yuliia, Danchenko, Oleksiy, Jakúbek, Peter. Methodical approaches to the management of the crewing company efficiency [elektronický dokument]. DOI 10.21003/ea.V177-10 In: Economic Annals-XXI: Research Journal: Naukovyj žurnal. Kyjev: Institute of society transformation, 2019, Roč. 177, č. 5-6, s. 114-125 [online] [tlačená forma]. ISSN 1728-6220. ISSN (online) 1728-6239.

   

  ADE Jakúbek, Peter, Guzoňová, Viera. The Mechanism Of Commercialization Of Research Results As A Direction For The Effective Implementation Of The Strategy For Innovative Development Of Higher Education [elektronický dokument] In: Socioworld: REFEREED & REVIEWED JOURNAL: SOCIAL RESEARCH & BEHAVIORAL SCIENCES. Sokhumi: LEPL, Sokhumi State University., 2021, Roč. 5, č. 3, s. 4-13. ISSN 2733-2713. ISSN (online) 2733-2721.

   

  AAA Jakúbek, Peter. Teoretiko - metodologični zasadi ekonomiki zabezpečenia innovacijnogo rozvitku sferi višoj osviti v umovach informacijnoj ekonomiki [Teoreticko metodické princípy ekonomického zabezpečenia inovatívneho rozvoja vysokoškolského vzdelávania v podmienkach informačnej ekonomiky]. 1. vyd. Černigov: Černyhovská národná technologická univerzita, 2018. ISBN 978-617-7571-40-6.

   

  ADE Jakúbek, Peter, Shestakovska, Tetiana. Комерціалізація результатів наукових досліджень як напрям інноваційного розвитку вищої освіти в умовах інформаційної економіки In: Економічні науки, 2018, Roč. 3, č. 3, s. 132-137. ISSN 2307-5740

   

  ADE Martina Polčáková, Kateřina Bočková, Radka Vaníčková, Peter Jakúbek Analysis of the competencies of managers of educational projects according to IPMA standard in the context of behavioural competencies /.  In: International Journal Of Advancement In Engineering Technology, Management and Applied Science. - ISSN 2329-3224. - Roč. 4, č. 2 (2017), s. 16-28.