Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Promócie DTI 2016

 • V dňoch 27. – 30. júna 2016 sa v Kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach konali slávnostné promócie absolventov Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom.

  451 čerstvých absolventov 1. stupňa vysokoškolského štúdia si prišlo prevziať diplom s  titulom bakalár v akreditovaných študijných programoch Manažment, Učiteľstvo praktickej prípravy, Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch a Elektronika dopravných prostriedkov.

  Počas slávnostného promočného aktu bol  odovzdaný diplom o úspešnom ukončení štúdia 444 absolventom 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Učiteľstvo ekonomických  predmetov, ktorý ich oprávňuje používať titul  Magister.

  26 úspešných absolventov rigorózneho konania si prevzalo diplom doktora pedagogiky  a získalo titul PaedDr.

  Prestížny profesijný titul MBA (Master of Business Administration), ktorý vydáva Dubnický technologický inštitút v spolupráci s Varšavskou vysokou školou manažmentu získalo a diplom si prišlo prevziať 12 úspešných absolventov.

  Pozvanie na slávnostné zhromaždenie prijali aj absolventi univerzity tretieho veku, ktorým bolo odovzdané osvedčenie o ukončení záujmového štúdia. Absolventov podporili aj spolužiaci z nižších ročníkov, ktorí im zaspievali študentskú hymnu Gaudeamus igitur.

  Promočné obrady prebehli v sviatočnom duchu. Na slávnostných promóciách sa zúčastnili hlavní predstavitelia vysokej školy na čele s rektorom doc. PaedDr. Tomášom Lengyelfalusym, PhD. a vážení hostia, ktorí svojou prítomnosťou umocňovali sviatočnú atmosféru. Absolventov prišiel pozdraviť aj rektor Vysokej školy manažmentu vo Varšave prof. Paweł Stanisław  Czarnecki, PhD., MBA, zástupcovia miestnych samospráv v regióne a v neposlednom rade zástupcovia vedenia DTI riaditeľka doc. Mgr. Gabriela Gabrhelová, PhD., MBA a kvestor školy Ing. Peter Jakúbek, PhD., MBA.

  Pripájame sa k prianiu pána rektora, ktoré vyslovil počas slávnostného príhovoru:  „Prajeme Vám, aby ste získané vedomosti dokázali aplikovať vo všetkých sférach života, kde budete pôsobiť, aby ste vždy mali plány a sny, ale hlavne, aby ste nepresnívali svoj život, ale prežívali svoje sny!“