Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Dubnický technologický inštitút otvoril svoj jedenásty akademický rok

  • Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom otvoril svoje brány po jedenásty krát za účasti predstaviteľov vedenia vysokej školy, na čele s povereným rektorom doc. PaedDr. Tomášom Lengyelfalusym, PhD., vzácnych hostí z vysokých škôl na Slovensku (rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., poverený rektor Vysokej školy Danubius Sládkovičovo prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.)  organizácií a spolupracujúcich samospráv - poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja, zástupcov miest Nová Dubnica a Ilava a samozrejme študentov nielen prvých ročníkov, ktorí zaplnili sálu Kultúrneho domu v Dubnici nad Váhom.

    Príležitosť krátkym príhovorom pozdraviť študentov DTI využil predseda TSK a poslanec NR SR Ing. Jaroslav Baška a prezident medzinárodnej organizácie IGIP, Dr. Ing. Pavel Andres, PhD. z Masarykovho ústavu vyšších štúdií ČVUT v Prahe.

    Po slávnostných príhovoroch sa konala oficiálna imatrikulácia. Po prečítaní imatrikulačného sľubu, ktorým sa študenti zaviazali zodpovedne plniť svoje povinnosti a šíriť dobré meno DTI poverený rektor školy odovzdal vybraným študentom imatrikulačné listy. Týmto krokom boli študenti prvého ročníka DTI symbolicky prijatí do študentskej obce DTI.

    V sprievodnom programe podujatia nechýbala kultúrna vsuvka - tento rok už tradične prišiel zaspievať žiak konzervatória v Banskej Bystrici Marek Pružinec.

    V programe tohtoročného slávnostného otvorenia akademického roka 2016/2017, ako aj po minulé roky bolo odovzdávanie certifikátov Medzinárodnej spoločnosti pre inžiniersku pedagogiku IGIP. Viceprezident IGIP, Dr. Ing. Pavel Andres, PhD. slávnostne odovzdal certifikáty trom uchádzačom, ktorí prešli certifikačným procesom IGIP.