Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Zmena názvu našej vysokej školy

  • Vláda Slovenskej republiky na svojej 31. schôdzi uznesením č. 471 zo dňa 12. 10. 2016 schválila na návrh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmenu názvu súkromnej vysokej školy Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom na Vysoká škola DTI s účinnosťou odo dňa zápisu zmeny názvu právnickej osoby, ktorej bol udelený štátny súhlas na pôsobenie ako súkromná vysoká škola, v Obchodnom registri, zosúladeného s novým názvom vysokej školy;

    Žiadosť o zmenu názvu súkromnej vysokej školy Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom na Vysoká škola DTI podala 2. júna 2016 právnická osoba Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o., konateľ doc. Ing. Daniel Lajčin, PhD., predseda správnej rady, právna forma právnickej osoby: spoločnosť s ručením obmedzeným, registrovaná na:  Okresnom súde v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 15461/R, IČO 36 342 645, dňa 24. 2. 2005, ktorej vláda Slovenskej republiky uznesením č. 200 z 1. marca 2006 udelila štátny súhlas - oprávnenie pôsobiť ako súkromná vysoká škola s názvom Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom.

    Dôvodom žiadosti o zmenu názvu je rozšírenie rozsahu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania za obdobie 10 rokov existencie školy o ďalšie študijné programy.

    Ministerstvo školstva si vyžiadalo stanovisko Akreditačnej komisie k žiadosti súkromnej vysokej školy, ktorá túto žiadosť posúdila na svojom 95. zasadnutí, konanom 29. – 30. júna 2016 v Trenčianskych Tepliciach a podľa uznesenia 95.9.3a nemá námietky k návrhu na zmenu doterajšieho názvu vysokej školy na názov Vysoká škola DTI.

  • Na stiahnutie