Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

9. ročník súťaže Študentskej vedeckej odbornej činnosti na VŠ DTI

 •  

  Dňa 23. mája 2017 sa na Vysokej škole DTI konal už 9. ročník súťaže Študentskej vedeckej odbornej činnosti, ktorá sa realizuje tradične na konci letného semestra. Cieľom súťaže je podnietiť záujem študentov na základe už osvojenej metodológie riešiť vybranú tému a tak ich motivovať k aktivitám v oblasti vedy a výskumu. Súťažné práce študentov hodnotila odborná komisia v tomto zložení:

  Predsedníčka:  doc. PhDr. Viola Tamášová, PhD.
  Členovia: doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.

  Komisia si pozorne vypočula prezentácie účastníkov súťaže a sústredila sa hlavne na sledovanie výsledkov bádania, kvalitu prezentácie a spôsob komunikácie súťažiacich. Zároveň vždy zhrnuli rady a odporúčania pedagógov ako skvalitniť a spropagovať jednotlivé súťažné práce v budúcej tvorivej činnosti študentov. Predsedníčka komisie zhodnotila úroveň prezentovaných prác pozitívne, zvlášť oceňovala u zúčastnených študentov ich angažovanosť a snahu zapojiť sa v rámci svojich možností do vedeckej činnosti a rozšíriť si svoje odborné schopnosti a kompetencie. Pre študentov býva ŠVOČ zároveň možnosťou získať nové poznatky a skúsenosti, ktoré využijú pri obhajobe svojich záverečných prác pred komisiami štátnych skúšok.

  Na prvých troch miestach sa umiestnili študenti:

  1. miesto - Petra Svatíková

  2. miesto - Juraj Begáň

  3. miesto - Rudolf Kujan

  Všetkým zúčastneným študentom gratulujeme a prajeme im ďalšie študijné a osobné úspechy.