Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

8. medzinárodná vedecká konferencia & workshop Dnešné Trendy Inovácií 2017

 •  

  Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom (hlavný vedecký garant prof. Ing. Várkoly) zorganizoval v dňoch 18. - 19. 5. 2017 v spolupráci s Univerzitným vedeckým parkom Žilinskej univerzity v Žiline (vedecký spolugarant doc. Ing. Zábovský, PhD.) a Państwowou Wyższou Szkołou Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (Lomza State University of Applied Sciences in Lomza vedecký spolugarant dr inż. Szczebiot) v lokalite Zuberec a Zakopane v poradí už 8. medzinárodnú vedeckú konferenciu a medzinárodný workshop s názvom Dnešné Trendy Inovácií 2017.

  Záštitu nad konferenciou prevzali minister školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Plavčan, CSc., generálny riaditeľ Dupres Group Doc.Ing. Lajčin, PhD. MBA, LL.M, riaditeľka VŠ DTI  Doc. Mgr. Gabrhelová, PhD. MBA, LL.M a poverený rektor VŠ DTI Doc. PaedDr. Lengyelfalusy, PhD..

  Na už etablovanej konferencii, zameranej na problematiku aplikácií využívania moderných informačných technológií vo vzdelávacom procese a v niektorých industriálnych oblastiach sa zúčastnilo vo všetkých jej moduloch viac než 90 odborníkov zo Slovenska a z Poľska, Česka, Ukrajiny a Bieloruska. Zúčastnení odborníci informovali o top poznatkoch a výsledkoch svojej práce dosiahnutých za obdobie od predošlej konferencie. Zároveň využili toto vedecké podujatie pre rozšírenie si svojich poznatkov a inšpirovanie sa informáciami profesijných kolegov.

  K prestíži medzinárodnej vedeckej konferencie Dnešné Trendy Inovácií 2017 prispeli tradične dve recenzované vedecké publikácie s ISBN a EAN kódom - jedna s príspevkami v anglickom jazyku a druhá s príspevkami v iných než anglickom jazyku.

  Súčasťou tradičného programu konferencie Dnešné Trendy Inovácií 2017 bol štvrtkový spoločenský banket. V piatok dopoludnia sa konala posterová sekcia a firemná prezentácia najnovšieho zariadenia firmy Garmin s možnosťou akceptovania reštrikčných zón pre nákladné súpravy prevážajúce rizikové náklady. Dvojdňové vedecké podujatie ukončil jeho posledný modul = medzinárodný workshop na ktorom bola prejednávaná možná budúca spolupráca v rámci vedecko-výskumných grantov.

  Podľa hlavného vedeckého garanta podujatia, prof. Várkolyho, tohtoročná vedecká konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2017 splnila svoje ciele. Poskytla dostatok príležitostí pre výmenu skúseností a spoločné hľadanie riešení v oblasti modernizácie vzdelávania nielen na školách a vzdelávacích inštitúciách. Aj riešení problematiky čoraz väčšej skupiny populácie s poruchami učenia.

  Organizátori konferencie ďakujú za pomoc partnerom konferencie ­ spoločnostiam Dupres s.r.o., Dupres Consulting s.r.o. aj e-learnmedia, s.r.o. ako aj firme Garmin a spoločnosti T-Smaragd.