Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

IV. ročník festivalu vzdelávania: Moderná škola, história a súčasnosť

 •  

  V utorok 21.11.2017, sa konal IV. ročník festivalu vzdelávania Kuchárska kniha pre život, alebo Moderná škola, história a súčasnosť. Opätovne prevzal  záštitu nad podujatím Ing. Jaroslav Baška predseda Trenčianskeho samosprávneho. Hlavnými organizátormi podujatia boli Vysoká škola DTI a Stredná odborná škola Stará Turá, ktorá prevzala úlohu hostiteľa. Ďalšími partnermi podujatia boli tiež regionálne ZŠ a SOŠ, ako aj spoločnosti JUSTUR, s. r. o., LEONI Stará Turá.

  Festival vzdelávania tento rok priniesol množstvo zaujímavých myšlienok a postrehov v oblasti súčasnej „modernej“ edukácie. Riaditeľ, SOŠ Stará Turá Ing. Milan Duroška, otvoril štvrtý ročník festivalu vzdelávania, privítal a pozdravil všetkých prítomných, súčasne predstavil významných pozvaných hostí. Úvodným príhovorom, Doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. prorektor VŠ DTI, taktiež privítal prítomných a poďakoval spoluorganizátorovi pánovi riaditeľovi SOŠ, za poskytnutú pomoc a priestory v mene vedenia VŠ DTI, vedeckého výboru, garantov a organizačného výboru konferencie. Prítomných privítali aj garantky konferencie PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD. a PaedDr. Dáša Porubčanová, učiteľky (pedagogičky) VŠ DTI.

  Program podujatia otvorili, svojimi pozdravmi a príspevkami, zástupkyne TSK, Ing. Eva Žernovicová vedúca odd. školstva, mládeže a športu a Ing. Anna Halinárová, primátorka  mesta Stará Turá a poslankyňa VÚC, ktoré okrem iného pozitívne ohodnotili a vyzdvihli úsilie organizátorov spájať školy so zamestnávateľmi a vyprovokovať ich ku konštruktívnej debate o modernej škole, porovnaním minulosti a súčasnosti v edukácií.

  Podujatie obohatili svojimi prednáškami a živou diskusiou osobnosti pedagogickej obce, odborníci z praxe, učitelia, psychológovia, žiaci ZŠ a SŠ, ale i zástupcovia zamestnávateľov prizvaných okolitých firiem (spoločností, korporácií). Program stretnutia organizátori navrhli tak, aby zdôraznil potreby a trendy modernej školy v pozitívnom kontexte s ich históriou a súčasnosťou.

  Mgr. Rozvadský Gugová, PhD.  z pohľadu pedagóga a rodiča vysvetlila aké sú nástrahy IT ako procesujúcich aspektov vo vývine jedinca (žiaka). Vychádzala pritom z vlastných výskumov a porovnaním výskumov popredných odborníkov a z vlastnej dlhoročnej praxe. 

  Ing. Hargaš, PhD. tak ako po iné roky prezentoval podnety a postrehy z konkrétnych pedagogicko-didaktických situácií na základe položenej otázky byť úspešný, byť najlepší...

  Mgr. Marks, PhD. vo svojom príspevku porovnal aké sú názory na školu včera a dnes v historickom kontexte a v súčasnosti, čo je moderné a čo je staré, čo bolo dobré a čo zlé, a či by nebolo výhodné, pre samotných zúčastnených, aby sme do budúcnosti, v nastavení edukácie vychádzali z dobrých skúseností.

  Ako zástupca zamestnávateľov a súčasne edukátorov, v oblasti duálneho vzdelávania, vystúpil riaditeľ spoločnosti JUSTUR (JUSTUR, s.r.o.) Ing. Jozef Bublavý a predniesol práve z pohľadu zamestnávateľov Čo chce prax, čo vyžaduje moderné vzdelávanie. Taktiež upozornil na praktické skúsenosti s duálnym vzdelávaním a problémami, ktoré v danom kontexte musia riešiť.

  Podujatie má každoročne ambíciu zapojiť do stretnutia aj žiakov. V tretej časti festivalu sa žiaci SOŠ Stará Turá, prezentovali prostredníctvom prác. Názorne predviedli skonštruované výrobky študijných odborov, ktoré boli ocenené na rôznych súťažiach (Robot ABB a strojové videnie, Fotovoltika riadená PLC a Inteligentné elektroinštalácie).

  Základné školy zastupovala Mgr. Jana Kramárová zo SZŠ, Nová Dubnica. Svoju prednášku orientovala na prezentovanie skúseností z dobrej praxe. Predstavila projekt ERAZMUS v podmienkach základných škôl a spoluprácu s krajinami, ktoré sú orientované na inováciu a výmenu dobrej praxe. Aktívne sa prednášky zúčastnili aj žiaci danej školy, ktorí prezentovali výsledky z predmetu 3D pod názvom Všetko čo si dokážeme predstaviť.