Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Vianočný príhovor rektora

 • Milé kolegyne, vážení kolegovia,

  Študentky a študenti,

  srdečne Vás pozdravujem a keďže zase ubehol jeden rok, dovoľte mi, pri tejto príležitosti Vám adresovať týchto pár myšlienok.

  Blíži sa čas najkrajších sviatkov v roku. Sviatkov, ktoré má mnoho prívlastkov a som presvedčený o tom, že každý z nás ich prežíva skutočne ojedinele a vo svojej integrovanej intimite, či už vo svojom vnútri alebo so svojimi najmilšími, najdrahšími, často s tými, na ktorých v priebehu bežného dňa nemáme toľko času. Sú to sviatky radosti, pokoja, lásky, obdarovania a je to čas požehnaný a vždy niečím jedinečný, výnimočný a neopakovateľný. Vianoce automaticky spájame s obdobím vítania nového roka a pri tejto príležitosti často hodnotíme ten končiaci sa rok a sformulujeme naše očakávania od prichádzajúceho roka.Mnohí si dávajú predsavzatia a plány, jednoducho žijú v očakávaní príchodu niečoho pekného (krajšieho), dobrého (lepšieho) a úspešného (úspešnejšieho), než doteraz spoznali a zažili.

  Toto obdobie má svoje čaro, veď začiatkom nového roka (niekedy aj niekoľko týždňov neskoršie) takmer každá naša komunikácia začína novoročným vinšom. Obdobie Vianoc a nového roka je pre Vás, našich zamestnancov a študentov príznačné aj tým, že im spravidla predchádza hektické obdobie ukončovania vedeckých projektov, plnenia pedagogických povinností, ukončovanie semestra so všetkým, čo k tomu patrí, často už aj úspešné zvládnutie skúšok ale aj túžobne očakávané zvoľnenie pracovného tempa a sústredenie sa na úplne iné oblasti, než v bežnom pracovnom nasadení.

  Myslím si, a som o tom presvedčený, že rok 2017 bol pre našu vysokú školu úspešným a do značnej miery prelomovým. Od 4. 1. 2017 hrdo nosíme nový názov našej vysokej školy: Vysoká škola DTI, vo februári sme odovzdali materiály ku komplexnej akreditácii našej vysokej školy, uskutočnila sa návšteva pracovnej skupiny AK u nás a teraz s napätím očakávame hodnotiacu správu, ktorá určí naše smerovanie na najbližšie obdobie.Okrem toho úspešne ukončilo štúdium na našej vysokej škole niekoľko sto absolventov bakalárskeho a  magisterského štúdia a rigorózneho konania. Výborne sa nám darilo aj v oblasti ďalšieho vzdelávania, resp. v realizácii rôznych vzdelávacích aktivít mimo akreditovaných študijných programov. Jednoducho, tento rok bol úspešný a bol ním aj vďaka Vám.

  Dovoľte mi preto, aby som tento priestor využil aj na to, aby som sa Vám poďakoval za Vašu obetavú prácu v prospech našej školy, za Váš zodpovedný prístup k plneniu povinností a v neposlednom rade za šírenie dobrého mena našej vysokej školy doma i v zahraničí.

  V mene svojom i v mene všetkých členov vedenia VŠDTI Vám želám krásne a radostné prežitie vianočných sviatkov. Nech spolu so svetlom vianočných sviečok sa vo Vašich rodinách a srdciach rozžiari svetlo pokoja, radosti, šťastia a Božieho požehnania. Do roku 2018 Vám želám najmä pevné zdravie, mnoho úspechov a hlavne množstvo dobrých myšlienok a silu na ich realizáciu. Študentom želám veľa úspechov pri zdolávaní nástrah svojho štúdia, aby sa u nás cítili dobre a aby študovali s pocitom, že získajú vzdelanie, ktoré ich pripraví pre potreby trhu práce a otvorí im bránu do reálneho profesijného života.

  Požehnané Vianoce a úspešný nový rok 2018 Vám želá Váš

  Tomáš Lengyelfalusy