Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Príhovor rektora ku Dňu učiteľov

 •  

  Milé kolegyne, vážení kolegovia, veľavážení pedagógovia,

  z príležitosti Vášho (nášho) sviatku sa na Vás obraciam svojím krátkym príhovorom. Ste pedagógovia, ale hádam bližšie je pre každého, ak poviem, ste učitelia v tom najširšom a najlepšom zmysle slova. Skutočne dobrým učiteľom je ten, kto svojou prácou, vystupovaním, ochotou, obetavosťou, erudovanosťou a zanietenosťou denno-denne napĺňa slová Jána Amosa Komenského „dobrý učiteľ je ten, kto sa usiluje byť tým, za čo ho pokladajú, t. j. učiteľom, nie maskou učiteľa. Teda nebude sa vyhýbať učiteľskej práci, ale bude ju vyhľadávať a nebude konať prácu len naoko, ale vážne, nie do vetra, ale pre ozajstný a ustavičný pokrok svojich žiakov...“

  Profesia učiteľa je jednou z najvznešenejších a najušľachtilejších profesií. Zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu a chcenie odovzdávať novej generácii po tisícročia nazbierané poznanie a životné skúsenosti o tomto svete, s cieľom nielen ho spoznať pre prežitie, ale urobiť ho i lepším a dokonalejším, aby život prinášal viac radostí ako starostí, viac lásky ako nenávisti, viac dobra ako zla. I keď sa v takýchto slávnostných chvíľach nezamýšľame nad opodstatnenosťou a vážnosťou tohto sviatku vytvoreného tradíciou, tento deň by mal byť dňom stavovskej hrdosti, spoločenského uznania a ocenenia.

  Dovoľte mi, aby som v mene svojom ako aj v mene vedenia Vysokej školy DTI sa Vám poďakoval za Vašu prácu v prospech našej vysokej školy, za Vašu prácu, ochotu pomôcť a poradiť, obetu a v neposlednom rade za Vaše podnetné myšlienky a nápady, ktoré vo významnej miere prispeli k tomu, aby našu vysokú školu a nás všetkých v pozitívnom svetle vnímal svet a aby naši študenti boli výborne pripravení na ich profesijný život.

  Zo srdca Vám prajem dobré zdravie, veľa radosti z práce a z dosiahnutých výsledkov, dobrých, pozorných a premýšľavých študentov a dobré a podnetné prostredie na ďalšie Vaše tvorivé aktivity.

   

  S úctivým pozdravom

                                                                  Váš Tomáš Lengyelfalusy