Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Kuchárska kniha pre život „Šťastná škola...“

 •  

  Vysoká škola  DTI  dňa 29.10.2018 organizovala 5. ročník konferencie „Kuchárska kniha pre život, so zámerom viesť odbornú diskusiu k téme „šťastná škola a školské pravidlá“. Podujatie sa opätovne konalo pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Ing. Jaroslava Bašku.

  Hostiteľskej funkcie 5. ročníka sa ujala Súkromná základná škola v Novej Dubnici, ktorá je organizačným partnerom, konferencie od jej počiatku. Program konferencie sa niesol v duchu pozitívnych myšlienok na úrovni tak vedeckých ako i praktických úvah o šťastnej škole, o pravidlách v škole, ktoré umožňujú šťastie žiakov, učiteľov v škole rozvíjať.

  Aj tento ročník svojimi pútavými prednáškami a živou diskusiou obohatili osobnosti pedagogickej obce i odborníci z praxe, učitelia, psychológovia, žiaci základných a stredných škôl.

  Podujatie prišli svojou účasťou podporiť primátor mesta Nová Dubnica Ing. Marušinec, za TSK z odboru školstva Ing. Eva Žernovicová, učitelia ZŠ, SŠ z Trenčianskeho kraja ale i z iných kútov Slovenska.

  Úvodné minúty patrili krátkemu filmu z dielne SZŠ s cieľom objasniť zámery projektu Šťastná škola. V podaní Mgr. Juraja Šimkoviča, manažéra šťastia v SZŠ, hlavného realizátora  tohto projektu bola pútavo podaná prednáška „Naivná, pozitívna pedagogika v praxi“. Viedla účastníkov konferencie k zamysleniu nad tým ako podporuje človek svoje šťastie alebo šťastie svojich blízkych. Následne riaditeľka SZŠ PaedDr. Jana Kramárová, predstavila jednu z 10 vybraných učiteľov roka, RNDr. Helenu Drobúlovú, učiteľku chémie z gymnázia v Ružomberku. Jej účasť na konferencii organizátorov veľmi milo potešila. V krátkom rozhovore boli pani učiteľke položené otázky, ako sa stať učiteľom roka? Svoj recept na úspech vyjadrila veľmi ľudsky a s vysokou osobnou charizmou nasledovné myšlienky „ ...musela som úplne zmeniť seba, pohľad na to, že nie ja budem tá dôležitá na vyučovaní ale do centra diania bude postavený žiak. Hľadám a uplatňujem rôzne metódy, hlavne skupinové práce na vyučovaní, dávam možnosť vyniknúť každému žiakovi.“

  Prednáškou  Prof. PhDr. Mirona Zelinu, DrSc. pokračoval program konferencie. Erudovaný odborník z oblasti pedagogiky a psychológie vyzdvihol potrebu smerovať potenciál detí, žiakov k rozvoju schopností dôležitých pre šťastný život. „ Pokiaľ cez novú výchovu a vzdelanie doma, v škole, v spoločnosti, nezmeníme OSOBNOSŤ človeka, nedosiahneme produktívnej ani ľudskej ani spoločenskej zmeny“. Osobitnú pozornosť venoval autoregulácii, regulácii myšlienok a emócií a novému smerovaniu pedagogiky nádeje a pozitívnej edukácii. Zakončením prednášky bol krst knihy prof. Zelinu s názvom Psychoedukácia v ktorej sú spomínané názory rozvinuté.

  V rámci poobedných aktivít konferencie (dielničiek) sa realizovali tri bloky prednášok a diskusii. Ako na pravidlá v škole „ako sa to dá?“  riešila spoločne s učiteľmi  PaedDr. Dáša Porubčanová. V diskusii mali možnosť vyjadriť učitelia svoje názory na potrebu šťastia v škole o prirodzenom nastavení pravidiel. V dielničke Mgr. Juraja Šimkoviča sa hýbalo a hralo. Zapojení sa viac dozvedeli o pôvode a význame hry Kimball. Hra ukrýva pozitívny zámer, upevňovanie vzájomných vzťahov, schopnosť fungovať v skupine a rešpektovať pravidlá medzi sebou.

  Hejného metódy v matematike a jej výhody prezentovala učiteľom i rodičom Mgr. Danka Tačovská. Uplatňovať ich možno  pri všetkých prírodovedných a technických predmetoch.

  Záverečná diskusia všetkých zúčastnených sa niesla v pozitívnom duchu. Učitelia vyjadrili súhlas s poslaním formovať školu k šťastiu, podporili zámer venovať sa hlbšie významu pravidiel v škole a zapojiť do procesu formovania pravidiel i rodičov žiakov.

  Z konferencie bude spracovaný krátky filmový záznam, ktorý budeme zdieľať na stránke VŠ DTI aj na stránke SZŠ Nová Dubnica.

  Predbežný termín 6. ročníka Kuchárskej knihy pre život je máj 2019.

   

  Konferencia sa konala v rámci aktivit smerujúcich k  výstupom projektu „Stratégie podpory adherencie žiakov k pravidlám v edukačnom prostredí“ Projekt č. 005DTI-4/2018.

  Podujatie sa konalo v rámci týždňa vedy a techniky.

   

  PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.