Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Príhovor rektora ku Dňu učiteľov

 •  

  Milé kolegyne, vážení kolegovia, veľavážení pedagógovia,

  dovoľte mi, aby som Vám z príležitosti Vášho (nášho) sviatku adresoval týchto pár myšlienok. V tejto, nie len pre nás ťažkej dobe, keď každý človek na svete potrebuje pomoc, radu, dobré a úprimné slovo a povzbudenie a keď školy a rôzne ďalšie inštitúcie sú zatvorené, človek má čas trochu sa zamyslieť aj nad svojím životom, pospomínať si na svojich učiteľov a ich, vtedy pre nás možno nepochopiteľné, rady a usmernenia. Ste pedagógovia, ale hádam bližšie je pre každého, ak poviem, ste učitelia v tom najširšom a najlepšom zmysle slova. Profesia učiteľa je jednou z najvznešenejších a najušľachtilejších profesií na svete. Zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu a chcenie odovzdávať novej generácii po tisícročia nazbierané poznanie a životné skúsenosti o tomto svete, s cieľom nielen ho spoznať pre prežitie, ale urobiť ho i lepším a dokonalejším, aby život prinášal viac radostí ako starostí, viac lásky ako nenávisti, viac dobra ako zla. Učiteľ by mal byť vždy optimistom, ktorý svoj optimizmus prenáša aj na svojich žiakov, študentov, kolegov, rodičov svojich žiakov a študentov a celkovo šíri okolo seba pokoj, porozumenie a lásku. A v tomto neľahkom období, o ktorom som písal na začiatku svojich myšlienok, práve učiteľ má byť tým, ktorý vo svojom okolí koná dobro, rozdáva radosť, šíri pokoj a vyžaruje z neho optimizmus. To je to, čo od nás svet očakáva, čo nás živý, napĺňa energiou a pre čo sa oplatí pracovať a žiť. Viem, že je to náročné, keď často aj my máme svoje problémy, starosti, bolesti, pády, .... a čakáme liek na naše rany. Tento deň by mal byť dňom stavovskej hrdosti, spoločenského uznania a ocenenia.

  Dovoľte mi, aby som v mene svojom ako aj v mene vedenia Vysokej školy DTI sa Vám poďakoval za Vašu prácu v prospech našej vysokej školy, za Vašu prácu, ochotu pomôcť a poradiť, obetu a v neposlednom rade za Vaše podnetné myšlienky a nápady, ktoré vo významnej miere prispeli k tomu, aby našu vysokú školu a nás všetkých v pozitívnom svetle vnímal svet a aby naši študenti boli výborne pripravení na ich profesijný život.

  Zo srdca Vám prajem hlavne dobré zdravie, rozvážne konanie, pokoj v duši, radosť v srdci a vždy úsmev na perách. Bez Vás by bola  naša spoločnosť oveľa chudobnejšia. Dávajte si pozor na seba, na svojich najmilších a na všetkých okolo Vás. My Vás potrebujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami!

  S úctou a vďakou     

  Váš Tomáš Lengyelfalusy                                     

  V Dubnici nad Váhom, 28. 3. 2020