Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

SCHOLA 2020 "Enter new engineering pedagogy curriculum"

 •  

  Vysoká škola DTI, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Pädagogische Hochschule Niederösterreich, Medzinárodná spoločnosť pre inžiniersku pedagogiku IGIP a Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie, člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, zorganizovali v dňoch 22. a 23. apríla 2020 16. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie SCHOLA 2020 „Enter new engineeringpedagogy curriculum“. Konferencia bola ovplyvnená pandemickou situáciou a bola prvýkrát organizovaná online. Konferenciu podporil aj prof. Dr. habil. HannoHortsch, prezident IGIP, ktorý poslal pozdrav účastníkom konferencie.

  Významnou súčasťou konferencie bol online meeting Erasmus+ projektu EngineeringEducatorsPedagogicalTraining – ENTER.

  Vysoká škola DTI je riešiteľom projektu ENTER. Projekt ENTER sa zameriava na vytvorenie nového multikultúrneho a internacionálneho prístupu pre formálne postgraduálne odborné a pedagogické vzdelávanie učiteľov – program ENTER iPET. V rámci návrhu programu ENTER iPET bude spracovaná dôkladná analýza trhu a požiadaviek vzdelávacích inštitúcií a potrieb pedagógov. Program ENTER iPET sa orientuje na e-learningové technológie, má ambíciu byť medzinárodne akreditovaný, ponúkne hierarchiu 3 štruktúrovaných vzdelávacích programov pre učiteľov v kontexte Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie. Na projekte participuje 13 partnerských inštitúcií z Portugalska (koordinátor projektu), Slovenska, Estónska, Ruska a Kazachstanu.

  Hlavnou témou online meetingu projektu ENTER bola diskusia o sylaboch programu iPET pre pedagógov. Partneri projektu predstavili 14 sylabov kurzov, ktoré sú súčasťou 1., 2. a 3. modulu programu iPET. Všetci účastníci online meetingu mali možnosť zapojiť sa do diskusie, položiť otázky a dať odporúčania na zlepšenie vypracovaného programu iPET.

  Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie SCHOLA 2020 bolo vytvoriť prostredie pre prezentáciu a porovnanie výsledkov pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na odborovú didaktiku. Medzi hlavné témy konferencie patrili Teacher Training, Engineering Pedagogy Education, New Trends in Branch Didactis, Accreditation, Curriculum Development, Quality in Education, Technical Teacher Education, Key Competencie, Networks of Social Sciences in Engineering Education, Information and Communication Technologies in Education, Talent Education, Lifelong Learning.

  Na medzinárodnej vedeckej konferencii SCHOLA 2020 a online meetingu Erasmus+ projektu ENTER aktívne participovalo 123 účastníkov z Portugalska, Estónska, Ruska, Kazachstanu, Českej republiky, Rakúska, Ukrajiny, Nemecka, Bulharska, Bieloruska, Turecka a Slovenska.

  Účastníci sa vyjadrili pozitívne k reflektovaným témam konferencie, ocenili riadenie a technickú organizáciu podujatia a to, že napriek súčasnej situácii sa konferencia realizovala a je základom pre ďalšie podujatia do budúcna.

  Ďakujeme účastníkom za participáciu a prispeniu k vysokej odbornej a spoločenskej úrovni konferencie. Všetkým želáme veľa zdravia.

   

  Konferencia SCHOLA 2020:

  https://spark.adobe.com/page/02ulASKP4zR5P/

  Video:

  https://ulozto.sk/file/N0EZSIdqF0ey/konferencia-dti-schola-final-mp4

   

  doc. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, ING-PAED IGIP

  vedecký garant konferencie SCHOLA 2020

   

  Ing. Lucia Krištofiaková, PhD., ING-PAED IGIP

  predsedkyňa programového výboru konferencie SCHOLA 2020