Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Otvorenie akademického roka: príhovor rektora

 •  

  Milé kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti,

  dovoľte mi, aby som Vás čo najúprimnejšie pozdravil pri príležitosti začiatku už 15. akademického roka v krátkej histórii  našej vysokej školy.

  Tento, jubilejný akademický rok začíname, žiaľ, v neštandardných podmienkach, bez slávnostného otvorenia akademického roka, bez zhromaždenia akademickej obce, bez príhovoru rektora a vzácnych hostí. Súčasná pandemická situácia nás donútila a priviedla k tomu, aby sme hľadali nové formy, spôsoby, metódy nielen vo vzdelávaní, ale aj v našich každodenných kontaktoch a hlavne v našom zodpovednom prístupe k dodržaniu nových, a často doteraz neznámych pravidiel a predpisov. V tejto oblasti nikto z nás nie je profesionál, sme na jednej lodi a rovnako zodpovedáme všetci, bez rozdielu postavenia, úlohy a funkcie vo vzdelávacom procese za to, ako zvládneme nové výzvy a aký úspešný bude tento akademický rok.  

  Osobitne srdečne vítam Vás, študentov prvých ročníkov a úprimne Vám želám, aby Váš  štart do štúdia bol úspešný a bohatý na pozitívne zážitky. Začínate svoje štúdium na vysokej škole, ktorú pred Vami úspešne absolvovalo viac ako 13000 študentov a ktorá je medzinárodne etablovaná a mnohými odbornými organizáciami pozitívne hodnotená a akceptovaná vysoká škola doma i v zahraničí, ktorá Vám ponúka a zaručuje kvalitné vzdelanie vo Vašom vybranom odbore a široké uplatnenie v praxi. Tešíme sa, že záujem o našu vysokú školu z roka na rok rastie a už niekoľko rokov máme každoročne viac ako 2000 poslucháčov.  V mene celého vedenia Vysokej školy DTI Vám ďakujem za prejavenú dôveru a pevne verím, že Vás nesklameme.

  Milé kolegyne, vážení kolegovia,

  ďakujem Vám za Vašu doterajšiu prácu, za hodnotné a medzinárodne akceptované publikácie, za riešenie kvalitných vedeckých projektov a za kvalitnú prednáškovú a pedagogickú činnosť, často v neznámych a neprebádaných podmienkach. Aj Vy získate obrovské skúsenosti v tejto neistej dobe, keď pôsobíte v neštandardných podmienkach. Chcem Vás povzbudiť, aby ste pokračovali minimálne v tomto pracovnom nasadení, lebo v budúcnosti budú kladené ešte väčšie nároky na vysoké školy a len vďaka spoločnému úsiliu máme šancu uspieť a kvalitatívne sa posunúť.

  Žijeme v neustále sa meniacom svete a práve tie zmeny, neistoty, nové výzvy nás zdokonaľujú a pripravia na pružné riešenie všetkých úloh a výziev.

  Vážená akademická obec, milé kolegyne, kolegovia, milé študentky a milí študenti,

  prajem Vám úspešný a radostný akademický rok plný pozitívnych správ, dobrých výsledkov, kvalitných vedeckých výsledkov a predovšetkým dobrých kolegiálnych a priateľských vzťahov a optimizmu! V neposlednom rade Vám prajem dobré zdravie, čo je prvotným predpokladom k tomu, aby sme všetko spoločne zvládli. Dávajte si pozor na seba a na všetkých okolo Vás!

  S úctou a so želaním úspešného akademického roka Váš  

  Tomáš Lengyelfalusy, rektor VŠ DTI