Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Úspešné ukončenie projektu KEGA

 •  

  Dňa 17.12. 2020 sa konala online záverečná obhajoba projektu KEGA č. 005DTI-4/2018 pod vedením PaedDr. Dáši Porubčanovej, PhD.

  Predseda komisie prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. v priestoroch VŠ DTI  privítal online formou prítomných členov, hostí a oponentov.

  PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD. predniesla závery riešeného projektu a prostredníctvom online prezentácie oboznámila online prítomných s výsledkami projektu.

  Výsledky získané počas riešenia  dvojročného výskumného projektu a ich aplikáciu do praxe vnímame predmetne v oblastiach:

  1. pedagogicko-didaktickej

  Teoretické východiská a empirické zistenia sa ako súčasť a doplnok obsahu pedagogických disciplín premietli do aplikácie aktivít a spracovaných stratégií a postupov v didaktickej práci so žiakmi stredných a základných škôl.

  2. vedecko výskumnej

  Výsledky publikačných výstupov domácich i zahraničných, prezentujúci široký materiál aktivít pre zvyšovanie diagnostických a didaktických kompetencií učiteľov.

  Originálne výsledky riešeného projektu predstavuje:

  - zostavený koncept metodicko-didaktických odporúčaní, podnetov, stratégií pre učiteľov, sociálnych pedagógov, triednych učiteľov,

  - aplikovanie nami zostaveného metodického materiálu a realizácia stretnutí so žiakmi ZŠ a SŠ.