Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Príhovor rektora ku Dňu učiteľov

 •  

  Milé kolegyne, vážení kolegovia, ctení pedagógovia, učitelia,

  srdečne Vás pozdravujem a dovoľte mi niekoľko myšlienok k Vášmu (nášmu) dnešnému sviatku. Dnes, 28. marca 2021 si pripomíname Deň učiteľov, ktorý sa na Slovensku oslavuje ako spomienka narodenia Jána Amosa Komenského (1592 – 1670). Pri tejto príležitosti, možno o čosi viac, než inokedy, si uvedomujeme význam a dôležitosť práce učiteľov, bez ohľadu na to, či pôsobia v materských, základných, stredných alebo vysokých školách. Aj ja sa pripájam k tým, ktorí si uvedomujú, uznávajú a vyzdvihujú význam vzdelávania a vzdelanosti, preto si dovoľujem v mene celého vedenia Vysokej školy DTI sa Vám poďakovať za vašu prácu, odhodlanosť, entuziazmus, optimizmus, pomoc a významné výsledky vo vzdelávaní a vo výchove ďalších generácií učiteľov a manažérov a vo formácii predovšetkým osobností a dobrých ľudí pre našu spoločnosť. Zároveň Vám prajem predovšetkým dobré zdravie, radosť z tvorivej práce a zo všetkých vzácnych stretnutí, chuť pracovať a tvoriť a v neposlednom rade úspechy v osobnom i v pracovnom živote.

  Bohužiaľ, súčasná pandemická situácia nám nedovolí, aby sme pri tejto príležitosti zorganizovali nejaké stretnutie, či oslavy, hoci by sme tento rok mali na to obzvlášť významný dôvod. Ešte v minulom akademickom roku, keď sme pripravovali plán na akademický rok 2020/2021, sme si naplánovali, že oslavy dňa učiteľov spojíme s oslavami 15. výročia založenia našej vysokej školy. Oslava, ktorá sa v tomto období nemôže uskutočniť je jedna vec (som presvedčený o tom, že čoskoro bude aj na to priestor a možnosti), ale dôležitejšie je, aby sme vedeli všetko to dobré, čo sme prežili, uskutočnili a dosiahli, využiť v prospech školy a hlavne pri budovaní nových študijných programov, nových zámerov a plánov a predovšetkým, aby každý z nás podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia sa pridal k tomuto dielu. Nebudem tu v rámci tohto krátkeho príhovoru analyzovať naše výsledky za posledných 15 rokov, ani naše ďalšie plány túžby a sny (urobím to na inom fóre), ale na tomto mieste sa chcem poďakovať všetkým naším súčasným a bývalým kolegom, podporovateľom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom za všetko dobré, čo vytvorili a urobili v prospech našej školy a za šírenie dobrého mena Vysokej školy DTI na Slovensku a v zahraničí. Pevne verím že pred nami stojí ešte mnohoročná zaujímavá, tajuplná, možno aj vzrušujúca cesta k ďalším métam, cieľom a výsledkom, ktoré dokážeme realizovať iba spolu s Vami.

  Prajem Vám všetkým pevné zdravie, mnoho každodenných radostí, veľa osobných a pracovných úspechov a to, aby ste boli vždy radostní, usmievaví, úspešní a šťastní. Úprimne sa teším na všetky stretnutia a na ďalšiu spoluprácu s Vami.

  S úctou a vďakou Váš

  Tomáš Lengyelfalusy 

   

  V Dubnici nad Váhom 28.3.2021