Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Medzinárodná vedecká konferencia SCHOLA 2021

 •  

  „Inšpirácia a motivácia pre všetkých, ktorí chcú ísť za svojím profesionálnym snom.“

  „Mechanochemické spracovanie odpadu na báze vaječnej škrupinky.“

  „Projekt Erasmus+ ENTER – EngineeriNg educaTors pEdagogical tRaining.“

  „Pedagogická príprava učiteľov.“

  To boli nosné inšpiratívne témy 17. medzinárodnej vedeckej konferencie SCHOLA 2021 – Factory of Engineering Pedagogy – FEP, ktorú organizovala Vysoká škola DTI spolu s Pädagogische Hochschule Niederösterreich (Baden, Rakúsko), Medzinárodnou spoločnosťou pre inžiniersku pedagogiku IGIP (Villach, Rakúsko) a Informačnou spoločnosťou pre výchovu a vzdelávanie, členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, v decembri 2021.

  Uvedené témy vzbudzujú ohlas v európskom a celosvetovom meradle, vníma ich pedagogická obec, priťahujú jej pozornosť. Vo svojom príhovore k účastníkom konferencie SCHOLA 2021 – Factory of Engineering Pedagogy – FEP vyzdvihla niektoré témy Tiia Rüütmann, vedecká garantka konferencie SCHOLA 2021, prezidentka Medzinárodnej spoločnosti pre inžiniersku pedagogiku IGIP. Tiia Rüütmann sa v mene IGIP vyjadrila, že v strede Európy existuje potenciál pre riešenie tém v oblasti prípravy učiteľov. „Máme dlhú spoluprácu so Slovenskou a Českou sekciou IGIP, s Vysokou školou DTI na Slovensku a ČVUT v Prahe. Chcem pozdraviť všetkých účastníkov medzinárodnej konferencie. Konferencia je zameraná na veľmi dôležitú tému – inžiniersku pedagogiku – vedeckú oblasť pedagogiky. Cieľom konferencie je vytvoriť prostredie pre prezentáciu a porovnanie výsledkov v inžinierskej pedagogike a výskumných aktivít doktorandov v oblasti vzdelávania. Mala som úžasnú skúsenosť, keď som bola účastníčkou konferencie SCHOLA 2016, keď som bola pozvanou prednášajúcou. Želám Vám úspešnú konferenciu a som si istá, že nájdete nové kontakty a dostanete nové nápady pre Vaše vlastné efektívne vyučovanie a vedecký výskum a dúfam, že sa všetci stretneme osobne na ďalšej konferencii SCHOLA.“ Tiia Rüütmann vedie Estónske centrum pre inžiniersku pedagogiku. V roku 2021 bola zvolená za prezidentku Medzinárodnej spoločnosti pre inžiniersku pedagogiku IGIP.

  Medzinárodná spoločnosť pre inžiniersku pedagogiku IGIP (Internationale Gesellschaft fűr Ingenieurpädagogik, International Society for Engineering Pedagogy) bola založená v roku 1972 na univerzite v Klagenfurte v Rakúsku. Cieľmi IGIP je zdokonaľovať vyučovanie technických predmetov, vytvárať z praxe vychádzajúce kurikulá, ktoré budú zodpovedať potrebám študentov a zamestnávateľov, posilňovať využívanie médií vo vyučovaní, integrovať jazyky a humanitné vedy do technického vzdelávania, presadzovať zaradenie nácviku manažérskych spôsobilostí do vzdelávania inžinierov, prispievať k formovaniu ekologického uvedomenia, podporovať inžiniersku pedagogiku v rozvojových krajinách. V záujme zvyšovania kvality prípravy učiteľov technických predmetov bolo v rámci IGIP vytvorené štandardné kurikulum pre inžiniersku pedagogiku.

  Za Vysokú školu DTI priblížil témy plenárnej sekcie konferencie SCHOLA 2021 – Factory of Engineering Pedagogy – FEP Roman Hrmo, vedecký garant medzinárodnej vedeckej konferencie SCHOLA:

  „Roman Kišš - československá mikropočítačová legenda - slovenský Steve Jobs. Súčasťou konferencie bol rozhovor s legendou, profesionálom – špecialistom, motivovaným a odvážnym človekom. Legenda československej mikropočítačovej histórie Roman Kišš je známy na Slovensku u staršej generácie ako autor osembitových mikropočítačov PMI 80, PMD 85, Didaktik Alfa a PC 88. Rozhovor bol silnou inšpiráciou a motiváciou – ako hovorí Roman Kišš - pre všetkých, ktorí chcú ísť za svojím profesionálnym snom bez ohľadu, kde sa nachádzajú.

  Silno motivačná bola aj prednáška Mateja Baláža, ktorý sa venuje mechanochémii. Mechanochémia využíva na uskutočnenie chemických reakcií mechanickú energiu dodávanú formou mletia, pričom ide o zaujímavú alternatívu voči tradičnej chémii, nakoľko sa nemusia využívať organické rozpúšťadlá a nie je potrebné externé zahrievanie. Matej Baláž získal v roku 2019 ocenenie Vedec roka SR v kategórii Mladý vedecký pracovník. V roku 2021 bol finalistom kategórie Výnimočný mladý vedec v rámci oceňovania ESET Science Award. Počas doktorandského štúdia sa venoval mechanochemickému spracovaniu odpadu na báze vaječnej škrupinky, ktorý patrí medzi najrozšírenejšie prírodné odpady. Snaží sa poukazovať na možnosť využitia mechanochémie aj pre spracovanie iných druhov odpadu, či pre syntézu nanočastíc striebra či sulfidov. Každé jeho vystúpenie prispieva k pozdvihnutiu povedomia o vede na Slovensku.

  V plenárnej sekcii sme sa venovali aj téme zvyšovania pedagogickej spôsobilosti vysokoškolských učiteľov. Téma kvalitného vzdelávania na vysokých školách je veľmi aktuálna vo svete aj u nás na Slovensku. Jednou z oblastí, kde sa na školách uplatňujú postupy pri zabezpečovaní kvality je zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov. Na konferencii bol prezentovaný podiel Vysokej školy DTI na aktivitách a tvorbe vzdelávacieho medzinárodne akreditovaného programu v rámci projektu EngineeriNg educaTors pEdagogical tRaining - ENTER (programu Erasmus+, kľúčová aktivita Cooperation for innovation and the exchange of good practices) s cieľom vyvinúť viacúrovňový modulárny systém pre pedagogické vzdelávanie učiteľov - program ENTER iPET založený na medzinárodnej spolupráci.“

  Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie SCHOLA je vytvárať prostredie pre prezentáciu a porovnanie výsledkov pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na inžiniersku pedagogiku. V roku 2022 sa bude realizovať 18. ročník. Na konferencii aktívne participujú účastníci zo zahraničia (napríklad z Českej republiky, Rakúska, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Kazachstanu, Nemecka, Talianska atď.). Od roku 2020 sa organizuje aj medzinárodná vedecká konferencia Doctoral SCHOLA orientovaná na študentov doktorandského štúdia.