Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce

 •  

  V zmysle §54 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si Vám dovoľujeme oznámiť a zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na obhajobu doktorandskej dizertačnej práce

   

  Mgr. Lenky Kloknerovej

   

  externého doktoranda Vysokej školy DTI s názvom:

   

              Experienciálna edukácia v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov odborných predmetov

  v študijnom programe Didaktika technických profesijných predmetov v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy.

   

  Obhajoba sa bude konať dňa 10. apríl 2024 o 12:30 hod. v miestnosti č. 7 v budove Vysokej školy DTI, Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom.

   

  S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Študijnom oddelení Vysokej školy DTI.

   

  Obhajoba dizertačnej práce je verejná.