Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

VŠ DTI úspešne absolvovala 1. kontrolný audit

 • Vysoká škola DTI úspešne absolvovala 1. kontrolný audit vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania podľa normy
  ISO 9001:2015 spoločnosťou QSCert, spol. s r.o. Cieľom bolo preveriť zhodu vybudovaného systému manažérstva s normou, preveriť schopnosť systému manažérstva zaisťovať plnenie príslušných právnych a iných požiadaviek, preveriť efektívnosť systému, podľa potreby identifikovať oblasti pre zlepšovanie systému manažérstva.
  Audit bol vykonaný podľa schváleného programu a boli naplnené ciele auditu. Počas auditu neboli zistené nezhody. Boli identifikované zistenia, na ktoré budú v protokole z auditu zadefinované príležitosti na zlepšenie. Bolo konštatované, že manažérsky systém je efektívny a je v zhode s kritériami auditu. Na základe týchto skutočností bolo navrhnuté ponechať v platnosti udelený certifikát ISO 9001:2015.
  Týmto sa Vysoká škola DTI pripravuje na zosúladenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania so štandardami vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo.

  prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, ING-PAED IGIP
  manažér kvality, prorektor pre kvalitu a rozvoj