Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Študentské mobility

 •  

  VÝSLEDOK VÝBEROVÉHO KONANIA - MOBILITA ŠTUDENTOV

  Vysoká škola DTI zverejňuje výsledok výberového konania na mobilitu študentov, ktoré sa uskutočnilo dňa 07.01.2019 o 15.00 hodine v priestoroch zasadacej miestnosti Vysokej školy DTI.

 • Na stiahnutie


 • VÝBEROVÉ KONANIE – MOBILITY ŠTUDENTOV LS 2018/2019

  VÝZVA ZVEREJNENÁ 21/12/2018

  Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom vypisuje výberové konanie na študijné pobyty študentov v letnom semestri akademického roka 2018/2019 v rámci programu ERASMUS+

  Výber sa uskutoční na základe prihlášok študentov 07.01. 2019 o 15.00 v zasadačke VŠ DTI.

  Členovia výberovej komisie:

  Doc. PhDr. Miroslav ŠKODA, PhD. – predseda, prorektor pre medzinárodné vzťahy, ERASMUS+ koordinátor pre VŠ DTI

  Doc. PaedDr. Tomáš LENGYELFALUSY, PhD. – člen, prorektor pre vedu a výskum, poverený výkonom funkcie rektora

  Ing. Lucia Michalková, PhD. – členka, odborná asistentka

   

  Hodnotiace kritériá – študenti:

  • študijné výsledky
  max. 40 %
  • ŠVOČ 
  max. 15 %
  • aktivity
  max. 15 %
  • jazyková príprava
  max. 20 %
  • motivácia
  max. 5 %
  • predbežný študijný plán
  max. 5 %

  Podmienky:

  • v čase nástupu na študijný pobyt u študentov ukončený 1. rok denného vysokoškolského štúdia
  • vyplnená prihláška na pobyt  (s povinnými prílohami)
  • jeden uchádzač si môže podať iba jednu prihlášku
  • neúplná prihláška sa považuje za nedodanú
  •  

  Prihlášku, program výučby, resp. Europass a motivačný list, je potrebné odovzdať do 07.01.2019  Erasmus+ koordinátorovi doc. PhDr. M. Škodovi, PhD., (v miestnosti prorektorov).

  Dokumenty na stiahnutie sú k dispozícii na tejto stránke na inom mieste.


 • VÝBEROVÉ KONANIE – MOBILITY PEDAGÓGOV A ŠTUDENTOV

  VÝZVA ZVEREJNENÁ 04/09/2018

  Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom vypisuje výberové konanie na učiteľské a študijné pobyty v zimnom semestri akademického roka 2018/2019 v rámci programu ERASMUS+

  Výber sa uskutoční na základe prihlášok pedagógov a študentov 18.09. 2018 o 15.00 v zasadačke VŠ DTI.

  Členovia výberovej komisie:

  Doc. PhDr. Miroslav ŠKODA, PhD. – predseda, prorektor pre medzinárodné vzťahy, ERASMUS+ koordinátor pre VŠ DTI

  Doc. PaedDr. Tomáš LENGYELFALUSY, PhD. – člen, prorektor pre vedu a výskum, poverený výkonom funkcie rektora

  Ing. Lucia Michalková, PhD. – členka, odborná asistentka

  Hodnotiace kritériá - pedagógovia:

  • prvá mobilita v rámci programu
  max. 20 %
  • prvá mobilita na danú univerzitu
  max. 15 %
  • očakávané výsledky, prínos mobility
  max. 20 %
  • kvalifikačný rast
  max. 15 %
  • program výučby
  max. 15 %
  • znalosť cudzieho jazyka
  max. 15 %

  Hodnotiace kritériá – študenti:

  • študijné výsledky
  max. 40 %
  • ŠVOČ 
  max. 15 %
  • aktivity
  max. 15 %
  • jazyková príprava
  max. 20 %
  • motivácia
  max. 5 %
  • predbežný študijný plán
  max. 5 %

  Podmienky:

  • u pedagógov budú uprednostnení tí, ktorí zatiaľ zahraničnú mobilitu neabsolvovali
  • v čase nástupu na študijný pobyt u študentov ukončený 1. rok denného vysokoškolského štúdia
  • vyplnená prihláška na pobyt  (s povinnými prílohami)
  • jeden uchádzač si môže podať iba jednu prihlášku
  • neúplná prihláška sa považuje za nedodanú

   

  Prihlášku, program výučby, resp. Europass a motivačný list, je potrebné odovzdať do 18.09.2018  Erasmus+ koordinátorovi doc. PhDr. M. Škodovi, PhD., (v miestnosti prorektorov).

  Dokumenty na stiahnutie sú k dispozícii na tejto stránke na inom mieste.


   

  VÝSLEDOK VÝBEROVÉHO KONANIA - MOBILITA ŠTUDENTOV

  Vysoká škola DTI zverejňuje výsledok výberového konania na mobilitu študentov, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.1.2018 o 15.00 hodine v priestoroch zasadacej miestnosti Vysokej školy DTI.

 • Na stiahnutie

 • Na stiahnutie


 • VÝBEROVÉ KONANIE – MOBILITY PEDAGÓGOV A ŠTUDENTOV

  VÝZVA ZVEREJNENÁ 08/01/2018

  Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom vypisuje výberové konanie na učiteľské a študijné pobyty v letnom semestri akademického roka 2017/2018 v rámci programu ERASMUS+

  Výber študentov sa uskutoční na základe prihlášok 16.01.2018 o 15.00 v zasadačke VŠ DTI.

  Výber pedagógov sa uskutoční na základe prihlášok 02.02.2018 o 10:00 v zasadačke VŠ DTI.

  Členovia výberovej komisie:

  Doc. PhDr. Miroslav ŠKODA, PhD. – predseda, prorektor pre medzinárodné vzťahy, ERASMUS+ koordinátor pre VŠ DTI

  Doc. PaedDr. Tomáš LENGYELFALUSY, PhD. – člen, prorektor pre vedu a výskum, poverený výkonom funkcie rektora

  Ing. Lucia Michalková, PhD. – členka, odborná asistentka

  Hodnotiace kritériá - pedagógovia:

  • prvá mobilita v rámci programu
  max. 20 %
  • prvá mobilita na danú univerzitu
  max. 15 %
  • očakávané výsledky, prínos mobility
  max. 20 %
  • kvalifikačný rast
  max. 15 %
  • program výučby
  max. 15 %
  • znalosť cudzieho jazyka
  max. 15 %

  Hodnotiace kritériá – študenti:

  • študijné výsledky
  max. 40 %
  • ŠVOČ 
  max. 15 %
  • aktivity
  max. 15 %
  • jazyková príprava
  max. 20 %
  • motivácia
  max. 5 %
  • predbežný študijný plán
  max. 5 %

  Podmienky:

  • u pedagógov budú uprednostnení tí, ktorí zatiaľ zahraničnú mobilitu neabsolvovali
  • v čase nástupu na študijný pobyt u študentov ukončený 1. rok denného vysokoškolského štúdia
  • vyplnená prihláška na pobyt  (s povinnými prílohami)
  • jeden uchádzač si môže podať iba jednu prihlášku
  • neúplná prihláška sa považuje za nedodanú

   

  Prihlášku, program výučby, resp. Europass a motivačný list je potrebné odovzdať do 16.01.2018  resp. 02.02.2018 k výberovému konaniu    Erasmus+ koordinátorovi doc. PhDr. M. Škodovi, PhD., (v miestnosti prorektorov).

  Dokumenty na stiahnutie sú k dispozícii na tejto stránke na inom mieste.


  VÝSLEDOK VÝBEROVÉHO KONANIA - MOBILITA ŠTUDENTOV

  Vysoká škola DTI zverejňuje výsledok výberového konania na mobilitu študentov, ktoré sa uskutočnilo dňa 5.9.2017 o 15.00 hodine v priestoroch zasadacej miestnosti Vysokej školy DTI.


 • VÝBEROVÉ KONANIE – MOBILITY PEDAGÓGOV A ŠTUDENTOV

  VÝZVA ZVEREJNENÁ 21/08/2017

  Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom vypisuje výberové konanie na učiteľské a študijné pobyty v zimnom semestri akademického roka 2017/2018 v rámci programu ERASMUS+

  Výber sa uskutoční na základe prihlášok pedagógov a študentov 05.09. 2017 o 15.00 v zasadačke VŠ DTI.

  Členovia výberovej komisie:

  Doc. PhDr. Miroslav ŠKODA, PhD. – predseda, prorektor pre medzinárodné vzťahy, ERASMUS+ koordinátor pre VŠ DTI

  Doc. PaedDr. Tomáš LENGYELFALUSY, PhD. – člen, prorektor pre vedu a výskum, poverený výkonom funkcie rektora

  Ing. Lucia Michalková, PhD. – členka, odborná asistentka

   

  Hodnotiace kritériá – študenti:

  • študijné výsledky
  max. 40 %
  • ŠVOČ 
  max. 15 %
  • aktivity
  max. 15 %
  • jazyková príprava
  max. 20 %
  • motivácia
  max. 5 %
  • predbežný študijný plán
  max. 5 %

  Podmienky:

  • u pedagógov budú uprednostnení tí, ktorí zatiaľ zahraničnú mobilitu neabsolvovali
  • v čase nástupu na študijný pobyt u študentov ukončený 1. rok denného vysokoškolského štúdia
  • vyplnená prihláška na pobyt  (s povinnými prílohami)
  • jeden uchádzač si môže podať iba jednu prihlášku
  • neúplná prihláška sa považuje za nedodanú

   

  Prihlášku, program výučby, resp. Europass a motivačný list je potrebné odovzdať do 04.09.2017  Erasmus+ koordinátorovi doc. PhDr. M. Škodovi, PhD., (v miestnosti prorektorov).

  Dokumenty na stiahnutie sú k dispozícii na tejto stránke na inom mieste.


   

 • Na stiahnutie

 • VÝSLEDOK VÝBEROVÉHO KONANIA - MOBILITA ŠTUDENTOV

  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom zverejňuje výsledok výberového konania na mobilitu študentov, ktoré sa uskutočnilo dňa 3.6.2016 o 15.00 hodine v priestoroch zasadacej miestnosti Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom.

 • Na stiahnutie


 • VÝBEROVÉ KONANIE – MOBILITY ŠTUDENTOV

  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom vypisuje výberové konanie na študijné pobyty v zimnom semestri akademického roka 2016/2017 v rámci programu ERASMUS+

  Výber sa uskutoční na základe prihlášok študentov 3.6. 2016 o 15.00 v zasadačke DTI.

  Členovia výberovej komisie: členovia komisie pre zahraničné vzťahy.

  Hodnotiace kritériá – študenti:

  • študijné výsledky
  max. 40 %
  • ŠVOČ 
  max. 15 %
  • aktivity
  max. 15 %
  • jazyková príprava
  max. 20 %
  • motivácia
  max. 5 %
  • predbežný študijný plán
  max. 5 %

  Podmienky:

  • v čase nástupu na študijný pobyt ukončený 1. rok denného vysokoškolského štúdia
  • vyplnená prihláška na pobyt  (s povinnými prílohami)
  • jeden uchádzač si môže podať iba jednu prihlášku
  • neúplná prihláška sa považuje za nedodanú

   

  Prihlášku, Europass a motivačný list je potrebné odovzdať do 1.6. 2016  Erasmus+ koordinátorovi doc. PhDr. M. Škodovi, PhD., (v miestnosti prorektorov).


 • VÝSLEDOK VÝBEROVÉHO KONANIA - MOBILITA ŠTUDENTOV

  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom zverejňuje výsledok výberového konania na mobilitu študentov, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.11.2015 o 13.00 hodine v priestoroch zasadacej miestnosti Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom.

 • Na stiahnutie


 • VÝBEROVÉ KONANIE – MOBILITY ŠTUDENTOV

  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom vypisuje výberové konanie na študijné pobyty v letnom semestri akademického roku 2015/2016 v rámci programu ERASMUS+

  Výber sa uskutoční na základe prihlášok študentov 26.11. 2015 o 13.00 v zasadačke DTI.

  Členovia výberovej komisie: členovia komisie pre zahraničné vzťahy.

  Hodnotiace kritériá – študenti:

  • študijné výsledky
  max. 40 %
  • ŠVOČ 
  max. 15 %
  • aktivity
  max. 15 %
  • jazyková príprava
  max. 20 %
  • motivácia
  max. 5 %
  • predbežný študijný plán
  max. 5 %

  Podmienky:

  • v čase nástupu na študijný pobyt ukončený 1. rok denného vysokoškolského štúdia
  • vyplnená prihláška na pobyt  (s povinnými prílohami)
  • jeden uchádzač si môže podať iba jednu prihlášku
  • neúplná prihláška sa považuje za nedodanú

   

  Prihlášku, Europass a motivačný list je potrebné odovzdať do 25.11. 2015  Erasmus+ koordinátorovi doc. PhDr. M. Škodovi, PhD., (v miestnosti prorektorov).