Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

doc. PhDr. Slávka Čepelová, PhD.

 • ID:

 • Katedra:

  Katedra školskej pedagogiky a psychológie

 • Email:

  slavkacepelova@gmail.com

 • Telefón:

 • Výučba

   

  Podieľa sa na výučbe v študijných odboroch Učiteľstvo a pedagogické vedy a Ekonómia a manažment.

  Vyučované predmety:

  • Psychológia osobnosti
  • Všeobecná psychológia
  • Sociálna psychológia
  • Psychológia výchovy
  • Psychológia osobnosti manažéra
 • Projekty

   

  VEGA 1/0142/19 Psychoedukačná dimenzia inklúzie žiakov stredných škôl - vedecký projekt

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  IGA 003DTI/2020 Teachers' attitudes towards inclusive education -medzinárodný vedecko-výskumný projekt

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

   

  IGA 002DTI/2019 Psychological and Legal Basis of Inclusive Social and Eductional Reality – medzinárodný vedecko-výskumný projekt

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

   

  KEGA 005DTI-4/2013 Sociálno-pedagogický výcvik ako inovatívna forma celoživotného vzdelávania učiteľov stredných odborných škôl – vedecký projekt

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  ITMS 26110230059 – „Zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v Dubnickom technologickom inštitúte“ – projekt ako súčasť operačného programu

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

 • Publikácie

   

  ORCID ID:                           0000-0003-2728-8000

  WOS Researcher ID:          

  SCOPUS Author ID:          

   

  AAA – vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

  AAA01 Čepelová, S. & Krásna, S. (2014). Sociálno-pedagogický výcvik ako inovatívna forma celoživotného vzdelávania učiteľov  stredných odborných škôl I. Brno: Tribun. ISBN 978-80-263-0847-8.

  AAA02 Čepelová, S. (2019). Kvalita života a hodnotová orientácia mládeže. Týn nad Vltavou - Malá Strana: Nová Forma. ISBN 978-80-7612-150-8.

  AAA03 Čepelová, S. (2020). Inkluzívna edukácia z pohľadu sociálnej psychológie. Týn nad Vltavou - Malá Strana: Nová Forma, 2020. ISBN 978-80-7612-226-0.

  AAA04 Čepelová, S., Barnová, S. & Krásna, S. (2021). Teoretické, empirické a aplikačné dimenzie inklúzie a konceptu inkluzívneho vzdelávania žiakov v stredných školách. České Budějovice: Nová Forma. ISBN 978-80-7612-414-1.

   

  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

  ACB01 Barnová a kol. (2019). Školská pedagogika II. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI ISBN 978-80-89732-78-4.

  ACB02 Lajčin, D. et al. (2020). Školská pedagogika III. Inkluzívna edukácia. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI. ISBN 978-80-89732-75-1.

   

  BCI - Skriptá a učebné texty vydané v domácich vydavateľstvách

  BCI01  Čepelová, S. (2014). Pedagogická psychológia. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút. ISBN 978-80-89400-71-3.

  BCI02 Čepelová, S. (2014). Psychológia osobnosti. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút. ISBN 978-80-89400-86-7.

  BCI03   Čepelová, S. & Hasajová, L. (2020). Vybrané kapitoly z manažmentu inkluzívnej školy : v kontexte psychoedukačnej dimenzie inklúzie žiakov stredných škôl. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI. ISBN 978-80-8222-016-5.

   

  Vedecké práce v zahraničných vedeckých zborníkoch registrovaných v databázach Web of Science CC

  Barnová, S., Krásna, S., Gabrhelová, G. & Čepelová, S. (2020). E-Tutoring and Learning Organizations. – WOS CC.  In: Education excellence and innovation management : a 2025 vision to sustain economic development during global challenges : proceedings of the 35th international business information management association conference. Norristown (USA) : International business information management association. ISBN  978-0-9998551-4-0.  ISBN 978-0-9998551-4-1, s. 6426-6432.