Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Dr.h.c. prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.

Rektor

 • ID:

  KH: pondelok 8.00 - 10.00

 • Katedra:

  Katedra školskej didaktiky

 • Email:

  lengyelfalusy@dti.sk

 • Telefón:

 • Výučba

   

  Podieľa sa na výučbe v študijných odboroch Učiteľstvo a pedagogické vedy a Ekonómia a manažment.

  Vyučované predmety:

  Vybrané kapitoly z aplikovanej matematiky

  Matematika pre manažérov

  Štatistika pre manažérov

  Školský manažment

  Seminár k záverečnej práci

  Úvod do štúdia na vysokej škole

 • Projekty

   

  Projekt č. 004KU-4/2022 Osobnosti slovenskej matematiky II - životné vzory pre budúce generácie

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  Projekt č. 020KU-4/2018 Osobnosti slovenskej matematiky - životné vzory pre budúce generácie

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  KEGA 006DTI-4/2016 Model hodnotenia kvality výchovnovzdelávacieho procesu na stredných školách.

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  VEGA 1/3611/06 Výskum metód dokumentovania kultúrneho dedičstva, jeho sprístupňovania prostredníctvom IKT a dlhodobej archivácie digitálnych záznamov o ňom.

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  ESF č. 11230100438 Študijné programy vysokoškolského vzdelávania pre európsky trh práce

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  ESF č. 26110230010 Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom. 

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  ESF č. 26110230091 Manažér služieb v automobilovom priemysle – koordinátor odbornej aktivity 2.1

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

 • Publikácie

   

  ORCID ID:                         0000-0001-7370-2212

  WOS Researcher ID:     

  SCOPUS Author ID:        35759036400

   

  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

  AAA01   LENGYELFALUSY, T. 2016.  The history of Mathematics Education in Slovakia (1777 – 1918). Karlsruhe: Ste-Con. 158 s. ISBN 978-3-945862-14-8.

  AAA02   ĎURIŠ, V. – LENGYELFALUSY, T. 2019.  Notes on Discrete Mathematics. Karlsruhe: Ste-Con. 163 s. ISBN 978-3-945862-33-9

   

  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

  AAB01   LENGYELFALUSY, T. 2004. Vyučovanie matematiky na území Slovenska v období 1777 – 1848. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline.  118 s. ISBN 808070-180-6.

  AAB02   HANULIAK, M. – HANULIAK, P. – HANULIAK, I. – LENGYELFALUSY, T. 2015. Komunikačné technológie a siete prenosu dát. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút.  428 s. ISBN 978-80-89732-24-1.

   

  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

  ACB01   ĎURIŠ, V. – LENGYELFALUSY, T.2020.  Čísla, ich postupnosti, súčty a konštrukcie. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI. 239 s. ISBN 978-80-89732-883.

   

  BCI Skriptá a učebné texty

  BCI01    LENGYELFALUSY, T. 2015.  Matematika – učebný text pre študijný program Manažér služieb v automobilovom priemysle. Dubnica nad Váhom:Dubnický technologický inštitút. 118 s. ISBN 978-80-89732-28-9

  BCI02    LENGYELFALUSY, T. 2014. Vybrané kapitoly z aplikovanej matematiky. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút. CD-ROM. ISBN 978-80-89400-73-7.

  BCI03    GONDA, D. – LENGYELFALUSY, T. 2020. Substitučná metóda (Existuje viacej možností ako vyjadriť to isté). Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI. 135 s. ISBN 978-80-89732-90-6.