Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

doc. PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.

 • ID:

  KH: štvrtok 13.00 - 15.00

 • Katedra:

  Katedra školskej didaktiky

 • Email:

  hanuliakova@dti.sk

 • Telefón:

 • Výučba

   

  Podieľa sa na výučbe v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy.

  Vyučované predmety:

  Základy pedagogiky

  Všeobecná didaktika

  Inovácie v didaktike

  Metodika záujmovej činnosti

  Pedagogika voľného času

 • Projekty

   

  KEGA 005DTI-4/2018 Stratégie podpory adherencie žiakov   k pravidlám v edukačnom prostredí

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

   

  KEGA č. 036UKF-4/2014 Ovplyvňovanie agresívneho správania žiakov formovaním optimálnej klímy školy a triedy

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

   

  KEGA č. 001DTI-4/2018 Školské podvádzanie ako problémový aspekt hodnotenia výsledkov výchovnovzdelávacieho procesu na stredných školách.

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  VEGA MŠVVaŠ SR 1/0100/18-11 Self-sexting a peer-sexting a možnosti pedagogického ovplyvňovania

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

 • Publikácie

   

  ORCID ID:              0000-0002-4536-5770              

  WOS Researcher ID:     

  SCOPUS Author ID:        5721788091

                

  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

  AAA01   HANULIAKOVÁ, J. 2021.  Pregraduálna didaktická príprava budúcich učiteľov na prácu s pravidlami v edukačnom prostredí. Týn nad Vltavou: Nová Forma. 194 s. ISBN  978-80-7612-326-7.

  AAA02   HANULIAKOVÁ, J., PORUBČANOVÁ, D., HASAJOVÁ, L. 2016. School culture and educational reality. Karlsruhe, DE : Ste-Con. 125 s. ISBN 978-3- 945862-05-6.

  AAA03   ZAPLETAL, L., HANULIAKOVÁ, J. 2015. Soziologisch-pädagogische Grundlage und pädagogische Aufgaben der Manager. Karlsruhe, Deutschland : Ste-Con. 138 s. ISBN 978-3-945862-01-8.                  

   

  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

  AAB01   HANULIAKOVÁ, J. 2015. Aktivizujúce vyučovanie. Bratislava : Iris. 128 s. ISBN 978-80-8153-036-4.

   

  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

  ACB01   HANULIAKOVÁ, J. 2020. Inovatívne stratégie aktivizujúceho vyučovania. Dubnica nad Váhom: VŠ DTI, 95 s. ISBN 978-80-8222-006-6.

   

  BCI Skriptá a učebné texty 

  BCI01    HANULIAKOVÁ, J. 2020. Metodika záujmovej činnosti v pregraduálnej príprave študentov učiteľských študijných programov. Dubnica nad Váhom: VŠ   DTI. 78 s. ISBN 978-80-8222-007-3.

  BCI02    HANULIAKOVÁ, J. 2020. Pedagogika voľného času. Dubnica nad Váhom: VŠ DTI, 110 s., ISBN 978-80-8222-008-0. 4,13AH.